21-symvolaio-ergoalvias

Συμβόλαιο Εργολαβίας είναι η συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Εργολάβου, υπό την εποπτεία πάντα του Μελετητή (Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού). Περιλαμβάνει το Συμφωνητικό Εγγραφο, τους Όρους του Συμβολαίου και το Παράρτημα τους. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα, μαζί φυσικά με τα Σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μελετητή που προσδιορίζονται σε αυτά, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του Συμβολαίου Εργολαβίας.

Οι Όροι του Συμβολαίου καθορίζουν τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των τριών μερών που εμπλέκονται στην διαδικασία οποιουδήποτε οικοδομικού έργου: του Ιδιοκτήτη (Εργοδότη), του Μελετητή (Επιβλέποντα) και του Εργολάβου. Το Παράρτημα προσδιορίζει συγκεκριμένες παραμέτρους του Συμβολαίου, όπως το χρόνο αποπεράτωσης, τη περίοδο συντήρησης, τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, τη προκαταβολή, την υποβολή των πιστοποιητικών, τις προθεσμίες πληρωμής τους κ.λπ. Τα Σχέδια και οι Τεχνικές Προδιαγραφές καθορίζουν το αντικείμενο και την ποιότητα του έργου.

Βασιζόμενοι πάνω στα έγγραφα του συμβολαίου, οι Εργολάβοι μπορούν να υποβάλουν μια υπεύθυνη, σοβαρή και συγκρίσιμη προσφορά. Στο στάδιο της εκτέλεσης, οι Όροι του Συμβολαίου προστατεύουν τον Ιδιοκτήτη από τυχόν κακοτεχνίες, ελαττώματα, παραλείψεις ή καθυστερήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και επάρκεια του έργου καθώς επίσης και την έγκαιρη αποπεράτωση του μέσα στα πλαίσια του καθορισμένου προϋπολογισμού.

Το γραφείο μας προτείνει το “ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ” της ΠΟΕΕΜ (Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών).  Δείτε δείγμα εδώ και για  περισσότερες πληροφορίες ή την προμήθειά του, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΕΕΜ_2003