Xορηγία για Θερμομόνωση Οροφής και Φωτοβολταϊκά [2022] – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Xορηγία για Θερμομόνωση Οροφής και Φωτοβολταϊκά [2022]


Επαναπροκηρύχθηκε με αυξημένες χορηγίες! Διαβάστε για το νέο Σχέδιο Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών και Φωτοβολταϊκά Συστήματα [2022].

Την 1η Ιουνίου 2022, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) Κύπρου, επαναπροκήρυξε τα Σχέδια Χορηγιών για μεμονωμένες δράσεις που αφορούν σε:

 • Θερμομόνωση Οροφής (Θερμοροφή)
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering
 • Εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων

Το συγκερκιμένο Σχέδιο Χορηγιών για μεμονωμένες δράσεις, που θα περιγράψουμε σε αυτό το άρθρο, δεν πρέπει να συγχέεται με το Σχέδιο Χορηγιών “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες” που προνοεί την συνολική αναβάθμιση της κατοικίας. Για πληροφορίες σχετικά με το συνολικό σχέδιο χορηγιών μπορείτε να δείτε σε αυτό το άρθρο μας.

Η επίσημη ονομασία του σχεδίου που θα δούμε σε αυτό το άρθρο είναι “Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2022”. Το σχέδιο του 2022 έχει αυξημένες χορηγίες κατά 50% σε σχέση με το σχέδιο του 2021! Άλλη σημαντική αλλαγή του σχεδίου 2022 είναιη εισαγωγή του εικονικού συμψηφισμού (Virtual Net Metering) μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε διαφορετικό τεμάχιο από την οικία του δικαιούχου.

Όπως και το 2021 έτσι και τώρα, το νέο Σχέδιο θα έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες θερμομόνωσης της οροφής του δικαιούται να επιχορηγηθεί, εφόσον βέβαια πληροί όλες τις πρόνοιες του σχεδίου. Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας, δηλαδή ο Ενεργειακός Μελετητής, είναι ο πιστοποιημένος και ειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος να προδιαγράψει και να πιστοποιήσει την ορθότητα των εργασιών. Επομένως είναι και το άτομο που πρέπει να εμπλέκεται πρώτο στην όλη διαδικασία.

Όπως και πέρσι, η επιχορήγηση για τις ορεινές περιοχές είναι αυξημένη. Συνέχισε να διαβάζεις γιατί πιο κάτω θα μάθεις χρήσιμες πληροφορίες όπως ποιες είναι οι χορηγίες που δίνονται για κάθε εργασία, ποιές κοινότητες θεωρούνται ορεινές και πως υποβάλλεται η αίτηση.

Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ

Ο φορέας διαχείρισης του σχεδίου θερμομόνωσης οροφών είναι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Υπεύθυνη Υπηρεσία για την διευθέτηση των αιτήσεων είναι η Υπηρεσία Ενέργειας. 

Σύμφωνα με την προκύρηξη “το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων ΕΞΕ σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞΕ.”.

Προϋπολογισμός σχεδίου και διάρκεια ισχύος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 10000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20.12.2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του σχεδίου

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, ή διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών δεν μπορούν να αιτηθούν για το εν λόγω σχέδιο. Όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις θα πρέπει να εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να χορηγηθεί μία φορά στο εν λόγω σχέδιο.

Ποια κτίρια μπορούν να ενταχθούν στις χορηγίες

Να διευκρινήσουμε ότι η χορηγία αφορά μόνο σε κατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι η οικοδομή για την οποία γίνεται η αίτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως γραφείο ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Επίσης, η κατοικία για την οποία γίνεται αίτηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηρίοτητας για περίοδο 5 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Ποιες είναι οι επί μέρους Κατηγορίες Επιχορηγήσεων του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας σου δίνει τρεις επιλογές επιχορήγησης, τις οποίες κατηγοριοποιεί ως εξής: 

 1. Χορηγία για Θερμομόνωση οροφής μόνο
 2. Χορηγία για συνδυασμό Θερμομόνωσης οροφής και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος
 3. Χορηγία για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος μόνο

Πάμε να δούμε πιο κάτω αναλυτικά για την κάθε κατηγορία τα μέγιστα ποσοστά και ποσά που εγκρίνονται.

Ποια ποσά εγκρίνει το σχέδιο 

Δες συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα τα ποσά που εγκρίνει το σχέδιο. Να τονίσουμε εδώ ότι για τις ορεινές περιοχές τα ποσά διπλασιάζονται. Εννοείτε ότι ο διπλασιασμός δεν ισχύει για την κατηγορία 3Β, η οποία παρέχει ούτως ή άλλως αυξημένη χορηγία. Μετά από την συγκεκριμένη παράγραφο μπορείς να βρεις την λίστα με τις ορεινές περοχές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Επιχορήγηση για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

 • Χρηματοδότηση 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €2,250.00.
 • Η χρηματοδότηση για τις ορεινές περιοχές ανέρχεται στο 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Συνδιασμένη Επιχορήγηση για Θερμομόνωση Οροφών και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

 • Χρηματοδότηση 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €2,750.00 και
 • Χρηματοδότηση €450.00 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1,800.00.
 • Συνδυαστικά, το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4,550.00.
 • Η χρηματοδότηση για τις ορεινές περιοχές ανέρχεται στο 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Επιχορήγηση για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες

 • Xρηματοδότηση €375.00 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1,500.00 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).
 • Η χρηματοδότηση για τις ορεινές περιοχές ανέρχεται στο 50%.
 • Xρηματοδότηση €1,000.00 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστο ποσό χορηγίας €5,750.00. (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

Αναδρομικότητα εργασιών και τιμολογίων

Επαναλαμβάνουμε ότι το Σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ (ισχύει για τις κατηγορίες 1, 2 και 3Α) και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/08/2021.

Τονίζεται ότι οι επενδύσεις που ΄΄εχουν γίνει πριν τις 20/12/2021 θα λάβουν το ποσοό χορηγίας που ίσχυε για το περσινό σχέδιο, δηλαδή €1,200.00 για την θερμομώνηση οροφής, €1,000.00 για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και €3,000.00 συνδιαστικά.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα οικονομικά κίνητρα της χορηγίας ισχύουν για την θερμοροφή υφιστάμενων και όχι καινούργιων κατοικιών. Αυτό σημαίνει ότι οι χορηγίες δεν ισχύουν για κατοικίες που έχουν εξασφαλίσει πρόσφατα την οικοδομική άδεια και οφείλουν βάσει των Εντολών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να πληρούν τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.

Πιο αναλυτικά η αίτηση για πολεοδομική ή οικοδομική άδεια θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τις 21 Δεκεμβρίου του 2007.

Ποιές είναι οι ορεινές περιοχές

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείς να βρεις την λίστα με τις ορεινές περιοχές που δικαιούνται διπλάσια χορηγία.

Λίστα με Ορεινές Περιοχές που δικαιούνται διπλάσια Χορηγία

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στο σχέδιο

Επιλέξιμες για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 είναι υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007, ενώ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 πριν την 01/01/2017. Διάβασε πιο κάτω αναλυτικά τα κριτήρια ανά κατηγορία που πρέπει να πληρούν οι κατοικίες για να μπορούν να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη χορηγία είναι τα εξής:

Για την Κατηγορία 1:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Οι εργασίες να έχουν γίνει μετά την 01/08/2021, συμπεριλαμβανομένης.
 • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια ή την άδεια οικοδομής να έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007.
 • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος από 0,4 W/m2K.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Για την Κατηγορία 2:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτητή.
 • Το Πιστοποιητικό καταλληλότητας του Φωτοβολταϊκού Συσήματος να έχει εκδοθεί μετά την 01/08/2021 συμπεριλαμβανομένης.
 • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007 ή η άδεια οικοδομής πριν τις 21/12/2007.
 • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος απο 0,4 W/m2K.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Για την Κατηγορία 3Α:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτητή.
 • Το Πιστοποιητικό καταλληλότητας του Φωτοβολταϊκού Συσήματος να έχει εκδοθεί μετά την 01/08/2021 συμπεριλαμβανομένης.
 • Η αίτηση για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 01/01/2017.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Για την Κατηγορία 3Β (Ευάλωτοι καταναλωτές):

 • Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι στο όνομα του αιτητή.
 • Όπως η Κατηγορία 3Α με την διαφορά ότι ανήκουν σε ευάλωτους καταναλωτές – δικαιούχους του σχεδίου.

Κατασκευαστικές προδιαγραφές θερμομόνωσης

Σημαντικό είναι να ανφερθεί ότι στην προκήρυξη αναφέρεται πως η επένδυση θα γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της. Διευκρινίζει πως τα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να προστατεύονται από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την υγρασία. Συνεπώς οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρώσεις προστασίας του θεμρομονωτικού υλικού από την υγρασία δηλαδή μόνιμη υγρομόνωση. Εμείς θεωρούμε ότι μόνιμη υγρομόνωση είναι οι ρύσεις (κατάτροχα) σε συνδυασμό με ασφαλτόπανο ή άλλη υγρομονωτική στρώση. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για όλες τις επιλογές για θερμομόνωση οροφής διάβασε αυτό το άρθρο μας.

Πως μπορείς να επιχορηγηθείς για να θερμομονώσεις και να υγρομονώσεις την οροφή σου

Η ECOSMART PROPERTY DESIGN προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στον οικοδομικό τομέα. Σε βοηθούμε να κερδίσεις με… το να μην χάσεις τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σου. Αυτό που χρειάζεσαι είναι έναν πιστοποιημένο Ενεργειακό Μελετητή ο οποίος θα σε βοηθήσει να εξασφαλίσεις την χορηγία. Η θερμοροφή είναι από μόνη της μία εργασία που αξίζει. Θα έχεις διπλό κέρδος εάν χορηγηθείς. Διάβασε πιο κάτω πως μπορείς να εξασφαλίσεις την χορηγία.

Πως θα πάρεις χορηγία για θερμομόνωση της οροφής σου

Εμείς, πέρα από την συνεχή ενημέρωση, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να εγκριθείς για την χορηγία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνήσεις με τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες του γραφείου μας. Έτσι θα λύσεις και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζεις (π.χ. η υγρομόνωση) και θα ξέρεις εξ αρχής ότι πληρείς τις προδιαγραφές του σχεδίου. Εμείς θα ακολουθήσουμε τα ακόλουθα 4 απλά βήματα:

 1. Θα επισκευτούμε επί τόπου την οικοδομή και θα προδιαγράψουμε τα υλικά και την μέθοδο εφαρμογής τους.
 2. Θα υπολογίσουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value) της οροφής βάσει της κατασκευαστικής λύσης.
 3. Θα επαληθεύσουμε την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού κατά την διάρκεια των εργασιών.
 4. Θα επιβεβαιώσουμε ότι διαθέτεις τα κατάλληλα έγγραφα για υποβολή της αίτησης για καταβολή χορηγίας μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών.

Μέσω των υπηρεσιών μας θα έχεις τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Θα γνωρίζεις την καταλληλότερη λύση για την οροφή σου. Την καταλληλότερη λύση τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά.
 • Θα είσαι σε θέση να εξασφαλίσεις συγκρίσημες προσφορές.
 • Θα πληρείς τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.
 • Θα αποφύγεις γραφειοκρατικά προβλήματα και καθυστερήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσεις εξ αρχής με κάποιον ανεξάρτητο Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα. Ο λόγος είναι για να γνωρίζεις ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρούν τις πρόνοιες του σχεδίου αλλά και θα ακολουθούν ποιοτικές κατασκευαστικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που προχωρήσεις σε εργασίες και ψάξεις εκ των υστέρων την ενεργειακή πιστοποίηση από τον Μελετητή, ίσως η θερμομόνωση που εγκαταστήθηκε να μην πληροί τις πρόνοιες του σχεδίου. Εάν διερωτάσαι πως μπορεί να γίνει αυτό, μία απλή εξήγηση είναι ότι όταν ένας εγκαταστάτης έχει αποθηκευμένα συγκεκριμένα πάχη πολυστερίνης, θέλει να τα χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα του μείνουν ως απόθεμα, κάτι που συνεπάγεται με ζημιά για τον ίδιο. Επομένως το γεγονός του ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές του σχεδίου χορηγιών, είναι ένα γεγονός που θα θέλει να αποκρύψει.

Επίσης υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οροφών που το πρόβλημα που θέλει ο ιδιοκτήτης να επιλύσει είναι η υγρομόνωση. Η χορηγία αγγίζει το ποσό των €1500 ευρώ και επομένως εάν οι εργασίες υγρομόνωσης συνδιαστούν με εργασίες θερμομόνωσης, το ποσό της χορηγίας μπορεί να καλύψει τις εργασίες της θερμομόνωσης. Με απλά λόγια μπορείς να θερμομονώσεις δωρεάν την πλάκα σου. Γενικώς οι εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης καλό είναι να συνδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργείται μία ενιαία λειτουργική κατασκευή. Εάν θέλεις να μάθεις για τις επιλογές που έχεις όσον αφορά την θερμομόνωση της οροφής σου διάβασε αυτό το άρθρο μας, όπου αναλύονται με λεπτομέρεια οι κύριες κατηγορίες της εξωτερικής θερμομόνωσης οροφών.

Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν και έπειτα να γίνει η αίτηση. Οι αιτήσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Διάβασε πιο κάτω πως.

Ηλεκτρονική Αίτηση

Η προκήρυξη του 2022 προνοεί την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Εμείς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να υποβάλεις την αίτηση σου σωστά χωρίς να ταλαιπωρείσαι.

Αρχικά θα πρέπει να κάνεις ένα λογαριασμό. Για τον λογαριασμό θα χρειαστείς μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και την ταυτότητα σου σκαναρισμένη έτσι ώστε να την ανεβάσεις στο σύστημα.

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας

Άλλα άρθρα που θα σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts