Τί σημαίνει “eco”;

Το πρόθημα “eco-” (στα ελληνικά “οίκο-“) έχει ταυτιστεί με την έννοια της οικολογίας και για αυτό τον λόγο έχει αναδειχθεί σε σύμβολο των οικολογικών προϊόντων και της οικολογικής συνείδησης.

Αυτό που όλοι ξεχνάμε είναι ότι ως λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη “οίκος” ή “οικία”, που σημαίνει με απλά λόγια το νοικοκυριό.

Από το ίδιο πρόθημα ξεκινάνε κι άλλες σύνθετες λέξεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η λέξη «οικο-σύστημα» ή η λέξη «οικο-λογία»  Ακόμη και η λέξη «οικο-νομία» εμπεριέχει το πρόθημα αυτό.

Γιατί όμως;

Φαίνεται πως ο ανθρώπινος πολιτισμός αναγνώρισε από τα πρώτα του βήματα ότι το περιβάλλον είναι το μεγάλο «σπίτι» που μας φιλοξενεί.

Αντιλήφθηκε παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης νόμων και κανονισμών εντός του νοικοκυριού του για να επιβιώσει σε βάθος χρόνου.

Οι λέξεις οικο-νομία και οικο-λογία έχουν μία βαρύτητα και αντιπροσωπεύουν ευρύτερες έννοιες. Αυτό οδήγησε τις Ευρωπαϊκές χώρες να τις δανειστούν και να τις ενσωματώσουν στο λεξιλόγιο τους.

Μην ξεχνάμε ότι το πρόθημα  “οίκο-“ χρησιμοποιείται και σε λέξεις όπως η οικο-δομή ή το οικό-πεδο που έχουν μια αμεσότερη σύνδεση με τον κατασκευαστικό τομέα.

Σήμερα, μετά από μια μακροχρόνια περίοδο επιπόλαιας σπατάλης και περιβαλλοντικής ρύπανσης, ο παράγοντας της οικονομίας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, αποτελούν πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από μελέτες, συμπέρανε ότι τα κτίρια καταναλώνουν το 40% των συνολικών ενεργειακών της αναγκών. Αποφάσισε, λοιπόν, να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ενεργειακή τους αναβάθμιση, μέσω σχεδίων χορηγιών.

Επομένως κάθε «νοικοκυριό» ή οίκος, είναι το κύτταρο της οικονομίας μας, του περιβάλλοντος μας και φυσικά της οικοδομικής βιομηχανίας.

Κατά συνέπεια το να είσαι “eco”, το να διαθέτεις οικολογική συνείδηση, είναι μια στάση και νοοτροπία που περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.

Και μια από αυτές είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου που ζούμε καθημερινά.

 

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος, 99155750