Xορηγία για Θερμομόνωση και Φωτοβολταϊκά [2021]


Νεο Σχέδιο Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών και για το 2021!

Ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2020 η πρόθεση του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για επαναπροκήρυξη του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες και εντός του 2021.

Όπως και το 2020 έτσι και τώρα, το νέο Σχέδιο θα έχει αναδρομική ισχύ. Επομένως, οποιοσδήποτε έχει ήδη ολοκληρώσει τις εργασίες θερμομόνωσης της οροφής του μετά την 20η Δεκεμβρίου του 2020, ημερομηνία λήξης του φετινού σχεδίου, δικαιούται να επιχορηγηθεί στο επόμενο έτος εφόσον πληροί άλλες πρόνοιες του σχεδίου χορηγιών. Ο Εξειδικευμένος Εμπειρογνώμονας είναι ο πιστοποιημένος Ενεργειακός Μηχανικός ο οποίος είναι υπεύθυνος να προδιαγράψει και να πιστοποιήσει την ορθότητα των εργασιών.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ:

Ανακοίνωση για Χορηγία Θερμομόνωσης Οροφής 2021

Να διευκρινήσουμε ότι η χορηγία αφορά μόνο σε κατοικίες. Αυτό σημαίνει ότι η οικοδομή για την οποία γίνεται η αίτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία και όχι ως γραφείο ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Το σχέδιο χορηγιών για οροφές είναι διαφορετικό από το σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες που αφορούσε σε συνολική αναβάθμιση της κατοικίας. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω” διάβασε αυτό το άρθρο μας. Ο φορέας διαχείρισης του σχεδίου θερμομόνωσης οροφών είναι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Υπεύθυνη Υπηρεσία για την διευθέτηση των αιτήσεων είναι η Υπηρεσία Ενέργειας. Υπεύθυνη αρχή για τα Σχέδια Χορηγιών Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω είναι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Ακολουθεί το άρθρο που αφορά στο Σχέδιο του 2020. Το νέο Σχέδιο χορηγιών αναμένεται να έχει παρόμοιες προδιαγραφές και ποσά χρηματοδότησης. Συνέχισε να παρακολουθείς την σελίδα μας για ανανεωμένες πληροφορίες.

Σκοπός του σχεδίου

Η πλήρης ονομασία του σχεδίου είναι  “Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες”. Σύμφωνα με την προκύρηξη “το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή μέτρων Εξ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και Ε.Ξ.Ε.”.

Προϋπολογισμός σχεδίου και διάρκεια ισχύος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 7,5 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις.

Πότε ξεκινάει το σχέδιο και μέχρι πότε μπορείς να αιτηθείς

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 12.12.2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του σχεδίου

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι νομικά πρόσωπα, δηλαδή εταιρείες, ή διαχειριστικές επιτροπές πολυκατοικιών δεν μπορούν να αιτηθούν για το εν λόγω σχέδιο. Όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις θα πρέπει να εκδίδονται σε φυσικά πρόσωπα. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να χορηγηθεί μία φορά στο εν λόγω σχέδιο.

Ποιές κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στις χορηγίες

Επιλέξιμες για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 είναι υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007, ενώ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 πριν την 01/01/2017. Διάβασε πιο κάτω αναλυτικά τα κριτήρια ανά κατηγορία που πρέπει να πληρούν οι κατοικίες για να μπορούν να εξασφαλίσουν την αντίστοιχη χορηγία είναι τα εξής:

Για την Κατηγορία 1:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Η εργασίες να έχουν γίνει μετά την 01/10/2019, συμπεριλαμβανομένης.
 • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια ή την άδεια οικοδομής να έχει κατατεθεί πριν την 21/12/2007.
 • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος από 0,4 W/m2K.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Για την Κατηγορία 2:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Να έχει γίνει σύνδεση του ΦΒ με το δίκτυο μετά την 01/11/2018 συμπεριλαμβανομένης.
 • Η εργασίες να έχουν γίνει μετά της 01/10/2019, συμπεριλαμβανομένης.
 • Η αίτηση για την πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21/11/2007 ή η άδεια οικοδομής πριν τις 21/12/2007.
 • Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U της οροφής να είναι μικρότερος απο 0,4 W/m2K.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Για την Κατηγορία 3Α:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Να έχει γίνει σύνδεση του ΦΒ με το δίκτυο μετά την 01/10/2019.
 • Η αίτηση για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας να έχει κατατεθεί πριν την 01/01/2017.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.

Να σημειωθεί ότι χορηγείται και η αναβάθμιση υφιστάμενων ΦΒ συστημάτων.

Για την Κατηγορία 3Β (Ευάλωτοι καταναλωτές):

 • Όπως η Κατηγορία 3Α με την διαφορά ότι ανήκουν σε ευάλωτους καταναλωτές – δικαιούχους του σχεδίου.

Τα ποσά που εγκρίνει το σχέδιο

Δες συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα τα ποσά που εγκρίνει το σχέδιο.

Κατηγορίες Επιχορηγήσεων του Σχεδίου

Το Σχέδιο Χορηγιών της Υπηρεσίας Ενέργειας καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Επιχορήγηση για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

 • Χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Συνδιασμένη Επιχορήγηση για Θερμομόνωση Οροφών και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος

 • Χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.800 και
 • Χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.200.
 • Συνδυαστικά, το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Επιχορήγηση για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες

 • Xρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α)
 • Xρηματοδότηση €750 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

Επαναλαμβάνουμε ότι το Σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ (ισχύει για τις κατηγορίες 1, 2 και 3Α) και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019. Επίσης σωστό είναι να αναφερθεί ότι τα οικονομικά κίνητρα της χορηγίας ισχύουν για τις οροφές των υφιστάμενων κατοικιών. Αυτό σημαίνει ότι οι χορηγίες δεν ισχύουν για κατοικίες που έχουν εξασφαλίσει πρόσφατα την οικοδομική άδεια και οφείλουν βάσει των Εντολών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να πληρούν τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο του Σχέδιο Χορηγιών του ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 2020 επιχορηγείται και η εγκατάσταση καινούργιων ηλιακών πλαισίων. Μάθε περισσότερα σε αυτό το άρθρο μας. 

Κατασκευαστικές προδιαγραφές θερμομόνωσης

Σημαντικό είναι να ανφερθεί ότι στην προκήρυξη αναφέρεται πως η επένδυση θα γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της. Διευκρινίζει πως τα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να προστατεύονται από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και την υγρασία. Συνεπώς οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρώσεις προστασίας του θεμρομονωτικού υλικού από την υγρασία δηλαδή μόνιμη υγρομόνωση. Εμείς θεωρούμε ότι μόνιμη υγρομόνωση είναι οι ρύσεις (κατάτροχα) σε συνδυασμό με ασφαλτόπανο ή άλλη υγρομονωτική στρώση. Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για όλες τις επιλογές για θερμομόνωση οροφής διάβασε αυτό το άρθρο μας.

Πως μπορείς να επιχορηγηθείς για να θερμομονώσεις και να υγρομονώσεις την οροφή σου

Η ECOSMART PROPERTY DESIGN προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών στον οικοδομικό τομέα. Σε βοηθούμε να κερδίσεις με… το να μην χάσεις τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για ενεργειακή αναβάθμιση της ιδιοκτησίας σου. Αυτό που χρειάζεσαι είναι έναν πιστοποιημένο ειδικό εμπειρογνώμονα ο οποίος θα σε βοηθήσει να εξασφαλίσεις την χορηγία. Η θερμομόνωση οροφής είναι από μόνη της μία εργασία που αξίζει. Θα έχεις διπλό κέρδος εάν χορηγηθείς. Διάβασε πιο κάτω πως μπορείς να εξασφαλίσεις την χορηγία.

Πως θα πάρεις χορηγία για θερμομόνωση της οροφής σου

Εμείς, πέρα από την συνεχή ενημέρωση, μπορούμε να σε βοηθήσουμε να εγκριθείς για την χορηγία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επικοινωνήσεις με τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες του γραφείου μας. Έτσι θα λύσεις και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζεις (π.χ. η υγρομόνωση) και θα ξέρεις εξ αρχής ότι πληρείς τις προδιαγραφές του σχεδίου. Εμείς θα ακολουθήσουμε τα ακόλουθα 4 απλά βήματα:

 1. Θα επισκευτούμε επί τόπου την οικοδομή και θα προδιαγράψουμε τα υλικά και την μέθοδο εφαρμογής τους.
 2. Θα υπολογίσουμε τον συντελεστή θερμοπερατότητας (U-value) της οροφής βάσει της κατασκευαστικής λύσης.
 3. Θα επαληθεύσουμε την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού κατά την διάρκεια των εργασιών.
 4. Θα επιβεβαιώσουμε ότι διαθέτεις τα κατάλληλα έγγραφα για υποβολή της αίτησης για καταβολή χορηγίας μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών.

Μέσω των υπηρεσιών μας θα έχεις τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Θα γνωρίζεις την καταλληλότερη λύση για την οροφή σου. Την καταλληλότερη λύση τόσο κατασκευαστικά όσο και οικονομικά.
 • Θα είσαι σε θέση να εξασφαλίσεις συγκρίσημες προσφορές.
 • Θα πληρείς τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις.
 • Θα αποφύγεις γραφειοκρατικά προβλήματα και καθυστερήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να επικοινωνήσεις εξ αρχής με κάποιον ανεξάρτητο Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα. Ο λόγος είναι για να γνωρίζεις ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα πληρούν τις πρόνοιες του σχεδίου αλλά και θα ακολουθούν ποιοτικές κατασκευαστικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που προχωρήσεις σε εργασίες και ψάξεις εκ των υστέρων την ενεργειακή πιστοποίηση από τον Μελετητή, ίσως η θερμομόνωση που εγκαταστήθηκε να μην πληροί τις πρόνοιες του σχεδίου. Εάν διερωτάσαι πως μπορεί να γίνει αυτό, μία απλή εξήγηση είναι ότι όταν ένας εγκαταστάτης έχει αποθηκευμένα συγκεκριμένα πάχη πολυστερίνης, θέλει να τα χρησιμοποιήσει, αλλιώς θα του μείνουν ως απόθεμα, κάτι που συνεπάγεται με ζημιά για τον ίδιο. Επομένως το γεγονός του ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές του σχεδίου χορηγιών, είναι ένα γεγονός που θα θέλει να αποκρύψει.

Επίσης υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οροφών που το πρόβλημα που θέλει ο ιδιοκτήτης να επιλύσει είναι η υγρομόνωση. Η χορηγία αγγίζει το ποσό των €1500 ευρώ και επομένως εάν οι εργασίες υγρομόνωσης συνδιαστούν με εργασίες θερμομόνωσης, το ποσό της χορηγίας μπορεί να καλύψει τις εργασίες της θερμομόνωσης. Με απλά λόγια μπορείς να θερμομονώσεις δωρεάν την πλάκα σου. Γενικώς οι εργασίες υγρομόνωσης και θερμομόνωσης καλό είναι να συνδιάζονται έτσι ώστε να δημιουργείται μία ενιαία λειτουργική κατασκευή. Εάν θέλεις να μάθεις για τις επιλογές που έχεις όσον αφορά την θερμομόνωση της οροφής σου διάβασε αυτό το άρθρο μας, όπου αναλύονται με λεπτομέρεια οι κύριες κατηγορίες της εξωτερικής θερμομόνωσης οροφών.

Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν και έπειτα να γίνει η αίτηση. Οι αιτήσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Διάβασε πιο κάτω πως.

Ηλεκτρονική Αίτηση

Η προκήρυξη του 2020 προνοεί την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σελίδας του Ταμείου Α.Π.Ε. και Ε.Ξ.Ε. Εμείς μπορούμε να σε βοηθήσουμε να υποβάλεις την αίτηση σου σωστά χωρίς να ταλαιπωρείσαι.

Αρχικά θα πρέπει να κάνεις ένα λογαριασμό. Για τον λογαριασμό θα χρειαστείς μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και την ταυτότητα σου σκαναρισμένη έτσι ώστε να την ανεβάσεις στο σύστημα.

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας

Άλλα άρθρα που θα σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Content

error: Content is protected !!