ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ [2021] – ECOSMART PROPERTY DESIGN

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ [2021]


Το νέο σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις κατοικίες (2021) έχει πλέον προκηρυχθεί. Το σχέδιο είναι ιδανικό για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ανακαινίσει συνολικά την κατοικία του συνυπολογίζοντας εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, όπως θερμομονώσεις, ενεργειακά κουφώματα και αποδοτικότερα συστήματα ψύξης και θέρμανσης.

Ενημέρωση για σχέδιο χορηγιών 2021 (Ημ: 09-03-2021)

Στις 9 Μαρτίου η Υπηρεσία Βιομηχανίας έχει ξεκινήσει να δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις. Στον οδηγό του σχεδίου που είχε δημοσιευτεί λίγες μέρες πριν την προκήρυξη, αναφέρονται και οι επιλέξιμες δαπάνες για κάθε εργασία ξεχωριστά. Στο τέλος του άρθρου μπορείς να δεις τον αναλυτικό πίνακα με τις επιλέξιμες δαπάνες που υπολογίζονται για κάθε εργασία. Με απλά λόγια το υπουργείο υπολογίζει ένα σταθερό κόστος για κάθε εργασία (ανά τετραγωνικό ή ανά τεμάχιο), βάσει του οποίου υπολογίζεται το επιλέξιμο κόστος των εργασιών που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κατοικία και στην συνέχεια το ποσό της χορηγίας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να διαβάσεις πιο κάτω.

Ποιός είναι ο στόχος του νέου σχεδίου

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών. Για τον σκοπό αυτό θα παραχωρηθούν κίνητρα υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το Σχέδιο καλύπτει αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την αγορά και την εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών. Είναι η τέλεια ευκαιρεία για οποιονδήποτε επιθυμεί να ανακαινίσει την κατοικία του.

Ποιό θα είναι το συνολικό ποσό του σχεδίου

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €30 εκατομμύρια ευρώ. Πιθανόν το ποσό αυτό να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο.

Ποιοί θα έχουν δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα χρηματοδότητσης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από τη Διαχειριστική Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις όσον αφορά τις κατοικίες

Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

 • Να έχουν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση (αριθμός 1) και ο λογαριασμός αυτός να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.
 • Η αίτηση για πολεοδομική άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν καλύπτονται από το Σχέδιο αυτό.
 • H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας να είναι Γ ή χαμηλότερη.
 • Να μην έχει τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δύναται να εγκριθεί μία μόνο αίτηση για κάθε κατοικία. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες.

Πόσο είναι το ποσοστό χορηγίας

Το ποσοστό χορηγία ανέρχεται στο 60% και για περιπτώσεις ευάλωτων καταναλωτών στο 80% των επιλέξιμων δαπανών. Ποιό κάτων μπορείτε να διαβάσετε ποιές είναι οι επιλέξιμες δαπάνες και έπειτα ποιά είναι τα μέγιστα ποσά χορηγίας ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης.

Ποιές εργασίες χορηγούνται

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από το Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες του Ενεργειακού Μελετητή (ενεργειακή μελέτη – ΠΕΑ και ετοιμασία-υποβολή της αίτησης) και άλλες μελέτες
 • Θερμομόνωση του κελύφους της οικίας (θερμομόνωση οροφής, θερμοπρόσοψη τοιχοποιίας)
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Εγκατάσταση συστημάτων σκίασης
 • Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού
 • Φωτοβολταϊκά Net-Billing
 • Αντλίες θερμότητας κεντρικών συστημάτων (Heat pump)
 • Aυτόνομα κλιματιστικά
 • Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας από Φ/Β
 • Λέβητες υψηλής απόδοσης
 • Έξυπνα συστήματα και αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας

Ποιές είναι οι κατηγορίες επενδύσεων και τα μέγιστα ποσά

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες επενδύσεων. Ανάλογα με την κάθε κατηγορία καθορίζεται και το μέγιστο ποσό χορηγίας που θα μπορεί να εγκριθεί. Οι κατηγορίες χωρίζονται βάσει της έκτασης της αναβάθμισης και φυσικά, της τελικής κατηγορίας που θα επιτευχθεί βάσει του ΠΕΑ.

Βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου, που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες των επενδύσεων:

Οι βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου, ποι οποίες ισχύουν για όλες τις κατηγορίες του σχεδίου, είναι οι εξής δύο:

Πρώτον, να έχουν θερμομονωθεί τουλάχιστον δύο από τα τρία στοιχεία του κελύφους (οροφή, τοιχοποιία και παράθυρα). Υπάρχουν και υποπεριπτώσεις όπου θα μπορούσε να θερμομονωθεί μόνο το ένα στοιχείο του κελύφους, όπως διαμερίσματα που το κέλυφός τους περιλαμβάνει μόνο παράθυρα και τοιχοποιία ή κατοικίες που έχουν ήδη θερμομονώσει το ένα από τα τρία στοιχεία. Παρόλα αυτά, σε τέτοιες περιπτώσεις δυσχεραίνεται η επίτευξη του δεύτερου προαπαιτούμενου του σχεδίου που περιγράφεται πιο κάτω.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης της οικίας κατά 60%. Η προϋπόθεση αυτή, μπορεί να επιτευχθεί, σε συνδιασμό και με την πρώτη απαίτηση, με μηχανολογικές αναβαθμίσεις όπως αλλαγή των κλιματιστικών μονάδων, αλλαγή του λέβητα ή/και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά όλες τις επενδυτικές κατηγορίες ξεκινώντας από την πιο απλή (την Κατηγορία Γ’) και τελειώνοντας με την πιο απαιτητική, που είναι η κατηγορία Α’:

Ενερειακή Αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτονολταϊκού συστήματος (Επένδυση τύπου Γ’)

Μέγιστο ποσό χορηγίας οι 22 χιλιάδες ευρώ.

Ο αιτητής θα πρέπει να επιτύχει τα εξής:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη του 60%.
 • Θερμομόνωση του κελύφους του κατά 2/3. Δηλαδή να θερμομονωθούν δύο από τα τρία στοιχεία του κελύφους (οροφή, τοιχοποιία, παράθυρα).

Ενεργειακή αναβάθμιση με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (Επένδυση τύπου Β’)

Μέγιστο ποσό χορηγίας οι 27 χιλιάδες ευρώ.

Ο αιτητής θα πρέπει να επιτύχει τα εξής:

 • ΠΕΑ κατηγορίας Α
 • Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 60%
 • Θερμομόνωση του κελύφους του κατά 2/3. Δηλαδή να θερμομονωθούν δύο από τα τρία στοιχεία του κελύφους (οροφή, τοιχοποιία, παράθυρα).
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος

Ενεργειακή αναβάθμιση σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης (Επένδυση τύπου Α’)

Μέγιστο ποσό χορηγίας οι 32 χιλιάδες ευρώ.

Ο αιτητής θα πρέπει να επιτύχει τα εξής:

 • ΠΕΑ κατηγορίας Α
 • Θερμομόνωση ολόκληρου του κελύφους
 • Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να είναι μεγαλύτερη του 25%
 • Μέγιστο ετήσιο όριο στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου και στη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση

Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι επιλέξιμες δαπάνες

Στους πιο κάτω πίνακες μπορείς να δεις τις επιλέξιμες δαπάνες της κάθε εργασίας ξεχωριστά. Βάσει των τετραγωνικών μέτρων που ορίζει το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του Ενεργειακού Μελετητή, καθορίζονται και τα επιλέξιμα ποσά που εγρίνονται για κάθε εργασία.

Η χορηγία του 60% υπολογίζεται επί του επιλέξιμου ποσού της κάθε εργασίας.

Άλλα άρθρα μας που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts