TAYTOTHTA – ECOSMART PROPERTY DESIGN

TAYTOTHTA

Το μελετητικό γραφείο ECOSMART PROPERTY DESIGN ιδρύθηκε το 2015 από την οικογένεια Λακκοτρύπη με σκοπό να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών. Φιλοσοφία μας είναι η βέλτιστη εφαρμογή των καινοτόμων κατασκευαστικών τεχνολογιών σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές.  

Πιστεύουμε πως στον κατασκευαστικό τομέα δεν υπάρχει η καλύτερη λύση για όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως, αλλά η καταλληλότερη λύση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η επιθυμητή λύση θα προκύψει μέσα από την μελέτη και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη του κτηρίου. Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται από οικονομικούς, τεχνικούς, αισθητικούς και άλλους παράγοντες, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε να προκύψει η βέλτιστη κατασκευαστική λύση. 

Το γραφείο δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων του κατασκευαστικού τομέα, δίνοντας έμφαση περισσότερο στον τομέα των ενεργειακών αναβαθμίσεων.

Το γραφείο αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση και αποτελείται από τους Αντρέα Λακκοτρύπη και Μαρία Λακκοτρύπη.

Αντρέας Κ. Λακκοτρύπης

Ο Αντρέας Κ. Λακκοτρύπης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1956 και αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο το 1974. Από το 1976 μέχρι το 1982 φοίτησε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας (Czech Technical University of Prague), όπου απέκτησε τον τίτλο Civil Engineer (Constructions) M. Sc.

Από το 1982 μέχρι το 2012 εργάστηκε ανελλιπώς σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, στην αρχή ως Εκτιμητής και στη συνέχεια ως Μηχανικός και Διευθυντής Έργων, τόσο οικοδομικών όσο και τεχνικών. Η εμπειρία του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών, όπως την ανέγερση καινούριων κτιρίων, τις επισκευές, ανακαινίσεις ή αναβαθμίσεις υφισταμένων, τη παραγωγή & διάστρωση ασφάλτου, τη κατασκευή οδοστρωμάτων κ.λπ.

To 2014 πέτυχε στις θεσμοθετημένες εξετάσεις και ενεγράφη στο Υπουργείο Ενέργειας ως εξειδικευμένος Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας Κτιρίων- όλων των κατηγοριών. Το 2015 ίδρυσε την εταιρεία «Ecosmart Property Design & Management», στην οποία και εργάζεται σήμερα ως εμπειρογνώμονας στον τομέα των κατασκευών και ιδιαίτερα της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κτιρίων.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου από της ιδρύσεως του το 1992, του Μητρώου Πραγματογνωμόνων ΕΤΕΚ από το 2003 και του Μητρώου Διαιτητών ΕΤΕΚ από το 2009. Διενήργησε αρκετές διαιτησίες, τόσο δυνάμει συμβολαίου ή ad hoc συμφωνίας όσο και δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου. Διενήργησε επίσης αρκετές πραγματογνωμοσύνες για σκοπούς νομικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένων και δεσμευτικών πορισμάτων κατόπιν δικαστικής εντολής.

Ο κος Λακκοτρύπης διαθέτει εκτενή εμπειρία και γνώσεις τόσο στη διαχείριση συμβολαίων όσο και στον προγραμματισμό, οργάνωση και παρακολούθηση έργων, ιδιαίτερα από άποψης ποιότητας, χρόνου και κόστους. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά τη νομοθεσία που διέπει τον κατασκευαστικό τομέα και τις συμβάσεις, ενώ εκτός από την Ελληνική μιλά με ευχέρεια την Αγγλική καθώς και τη Τσέχικη γλώσσα.

Γιατί ECOSMART;

Τί σημαίνει “eco”;

Το πρόθημα “eco-” (στα ελληνικά “οίκο-“) έχει ταυτιστεί με την έννοια της οικολογίας και για αυτό τον λόγο έχει αναδειχθεί σε σύμβολο των οικολογικών προϊόντων και της οικολογικής συνείδησης.

Αυτό που όλοι ξεχνάμε είναι ότι ως λέξη προέρχεται από την ελληνική λέξη “οίκος” ή “οικία”, που σημαίνει με απλά λόγια το νοικοκυριό.

Από το ίδιο πρόθημα ξεκινάνε κι άλλες σύνθετες λέξεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως η λέξη «οικο-σύστημα» ή η λέξη «οικο-λογία»  Ακόμη και η λέξη «οικο-νομία» εμπεριέχει το πρόθημα αυτό.

Γιατί όμως;

Φαίνεται πως ο ανθρώπινος πολιτισμός αναγνώρισε από τα πρώτα του βήματα ότι το περιβάλλον είναι το μεγάλο «σπίτι» που μας φιλοξενεί.

Αντιλήφθηκε παράλληλα την ανάγκη ύπαρξης νόμων και κανονισμών εντός του νοικοκυριού του για να επιβιώσει σε βάθος χρόνου.

Οι λέξεις οικο-νομία και οικο-λογία έχουν μία βαρύτητα και αντιπροσωπεύουν ευρύτερες έννοιες. Αυτό οδήγησε τις Ευρωπαϊκές χώρες να τις δανειστούν και να τις ενσωματώσουν στο λεξιλόγιο τους.

Μην ξεχνάμε ότι το πρόθημα  “οίκο-“ χρησιμοποιείται και σε λέξεις όπως η οικο-δομή ή το οικό-πεδο που έχουν μια αμεσότερη σύνδεση με τον κατασκευαστικό τομέα.

Σήμερα, μετά από μια μακροχρόνια περίοδο επιπόλαιας σπατάλης και περιβαλλοντικής ρύπανσης, ο παράγοντας της οικονομίας και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, αποτελούν πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από μελέτες, συμπέρανε ότι τα κτίρια καταναλώνουν το 40% των συνολικών ενεργειακών της αναγκών. Αποφάσισε, λοιπόν, να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ενεργειακή τους αναβάθμιση, μέσω σχεδίων χορηγιών.

Επομένως κάθε «νοικοκυριό» ή οίκος, είναι το κύτταρο της οικονομίας μας, του περιβάλλοντος μας και φυσικά της οικοδομικής βιομηχανίας.

Κατά συνέπεια το να είσαι “eco”, το να διαθέτεις οικολογική συνείδηση, είναι μια στάση και νοοτροπία που περιλαμβάνει όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.

Και μια από αυτές είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου που ζούμε καθημερινά.