ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ [2018]: Όλες οι πληροφορίες – ECOSMART PROPERTY DESIGN

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ [2018]: Όλες οι πληροφορίες


ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» [Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του 2018]

Το άρθρο αυτό αφορά στο σχέδιο για ολοκληρωμένη αναβάθμιση των κατοικιών. Είναι σχέδιο του 2018 και ολοκληρώνεται μέσα στο 2020. Εάν θέλεις να μάθεις για τα σχέδια χορηγιών του 2020 για θερμομόνωση οροφής και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, διάβασε αυτό το άρθρο μας.

Το σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω προκηρύχθηκε τον Απρίλιο του 2018. Αρμόδια Αρχή του Σχεδίου Χορηγιών είναι η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κύπρου. Έδινε την δυνατότητα συνολικής θερμομόνωσης του κελύφους της κατοικίας (οροφή, τοιχοποιίες, θερμομονωτικά κουφώματα και εγκατάσταση σκίασης) και αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ψύξης και θέρμανσης. 

Διάβασε πιο κάτω τις βασικές προϋποθέσεις που ίσυαν για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ποιός είναι ο σκοπός του σχεδίου;

Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών μέσω της καταβολής χορηγιών που καλύπτουν ένα μεγάλο κόστος της επένδυσης. Η χορηγία αφορά σε σπίτια και όχι σε άλλες οικοδομές. Επιδιώκει έτσι την εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της ενεργειακή ανακαίνισης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρηστών της κατοικίας. Σε αυτό το άρθρο μας μπορείς να μάθεις περισσότερα για τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης. 

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του σχεδίου;

Δικαιούχοι να ενταχθούν στο σχέδιο είναι τα φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στην Κύπρο. Θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες της κατοικίας ή να έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια (δηλαδή σύζυγος, γονέας, τέκνο) με τον ιδιοκτήτη.

Ποιές κατοικίες μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο;

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι κατοικίες για να ενταχθούν στο σχέδιο είναι τα εξής:

 • Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα – δικαιούχους του σχεδίου.
 • Να χρησιμοποιούνται ήδη ως κατοικίες.
 • Να βρίσκονται σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Η αίτηση για την πολεοδομική ή την οικοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου του 2007.

Πότε ξεκινάει το σχέδιο και μέχρι πότε μπορώ να αιτηθώ;

Στις 19-3-2018 εξαγγέλθηκε η 2η προκήρυξη του σχεδίου και οι αιτήσεις για ένταξη σε αυτό θα γίνονται δεκτές από τις 16 του Απρίλη. Όταν εξαντληθεί το κονδύλι των 8 εκατομμυρίων ευρώ που είναι δεσμευμένο για το εν λόγω σχέδιο τότε η αρμόδια υπηρεσία θα σταματήσει να δέχεται αιτήσεις.

Τι ποσό μπορώ να διεκδικήσω;

Το σχέδιο προβλέπει 4 τύπους επενδύσεων και το ύψος της χρηματοδότησης εξαρτάται από τον τύπο της επένδυσης που θα επιλεγεί.

ΤΥΠΟΣ Α: Ενεργειακή Αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου σε κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).

Η χορηγία ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το ποσοστό χρηματοδότησης αυξάνεται σε 75%, σε περίπτωση που ο αιτητής ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών.

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω ποσοστών, το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις 25.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για μονάδες πολυκατοικιών (διαμερίσματα) ανέρχεται στις 20.000 ευρώ ανά μονάδα.

ΤΥΠΟΣ Β: Ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου σε Κτήριο ενεργειακής κατηγορίας Β, με ταυτόχρονη μείωση 50% της ενεργειακής του κατανάλωσης.

Η χορηγία ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το ποσοστό χρηματοδότησης αυξάνεται σε 75%, σε περίπτωση που ο αιτητής ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις 15.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ για μονάδες πολυκατοικιών (διαμερίσματα) ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ανά μονάδα.

ΤΥΠΟΣ Γ: Μεμονωμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις για κατοικίες που χρησιμοποιούνται από ευάλωτους ή ευπαθείς καταναλωτές.

Για τον συγκεκριμένο τύπο επένδυσης επιχορηγείται μόνο η θερμομόνωση των οριζόντιων δομικών στοιχείων (δώματα, στέγες, πιλοτές). Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 75% με μέγιστο ποσό χορηγίας τα 2.500 ευρώ.

ΤΥΠΟΣ Δ: Ενεργειακή Αναβάθμιση πολυκατοικιών με πέντε ή περισσότερες κτιριακές μονάδες.

Η χορηγία ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά μονάδα που περιλαμβάνεται στην αίτηση, δηλαδή σε περίπτωση που οι μονάδες είναι πέντε το μέγιστο ποσό μπορεί να ανέλθει στις 50.000 ευρώ.  Σε περίπτωση που θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των μονάδων σε Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, το μέγιστο ποσό ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ανά μονάδα.

Τι εργασίες μπορούν να γίνουν στην κατοικία μου;

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες που εγκρίνονται για χορηγία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και είναι οι εξής:

Κατηγορία Α: Μελέτες – Υπηρεσίες

 1. Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν και μετά τις αναβαθμίσεις. Σε αυτό το άρθρο μας αναλύουμε τις πληροφορίες που δίνει το ΠΕΑ.
 2. Ετοιμασία και Υποβολή της αίτησης από τον Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα

Κατηγορία Β: Οικοδομικές Εργασίες

 1. Θερμομόνωση δώματος, στέγης και εκτεθειμένων δαπέδων (π.χ. πιλοτές, εξώστες). Η θερμομόνωση οροφής μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και τους αναλύουμε σε αυτό το άρθρο μας.
 2. Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας.
 3. Αντικατάσταση εξωτερικών ανοιγμάτων (παράθυρα και πόρτες).
 4. Εγκατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης όπως πτερύγια, στέγαστρα και σκίαστρα ανοιγμάτων τα οποία περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της κατοικίας.
 5. Εγκατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης όπως περσιάνες, blinds, τέντες, ρολά, πτερύγια.

Κατηγορία Γ: Αγορά Εξοπλισμού

 1. Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα (συλλέκτες και κύλινδροι ζεστού νερού) ή αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών ή/και κυλίνδρου ζεστού νερού.
 2. Αγορά και εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου ( Split AC Units).
 3. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου για θέρμανση χώρου ή αγορά και τοποθέτηση λέβητα στερεών καυσίμων για θέρμανση χώρου.
 4. Αγορά και εγκατάσταση αεροθερμικής, γεωθερμικής ή υδροθερμικής αντλίας για λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης χώρου.
 5. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.

Τι μπορώ να κάνω για να ξεκινήσω; Η διαδικασία κατάθεσης αίτησης

Ο Ενεργειακός Μελετητής (Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας) θα πρέπει να εκδόσει δύο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, ένα πριν τις αναβαθμίσεις και ένα μετά. Θα πρέπει να γίνει επί τόπου καταγραφή των υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μετά να εκπονηθεί η ενεργειακή μελέτη.

Πέραν της έκδοσης των δύο Πιστοποιητικών, υπάρχουν κριτήρια και ελάχιστες απαιτήσεις για την θερμομόνωση και τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου ξεχωριστά. Γνωρίζουμε  τις απαιτήσεις αυτές και είμαστε σε θέση να σας συστήσουμε τις καταλληλότερες ενεργειακές αναβαθμίσεις έτσι ώστε να επιτύχει ο ενδιαφερόμενος τον καλύτερο συσχετισμό κόστους –οφέλους για την κατοικίας του.

Το επόμενο στάδιο θα πρέπει να ληφθούν προσφορές από εργολάβους και να κατατεθούν στον φάκελο μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά των υλικών. Η όλη διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο, λόγω της ανάγκης συγκέντρωσης αρκετών εγγράφων από πολλά άτομα και υπηρεσίες.

Θα υπάρξει νέο σχέδιο;

Το πρώτο σχέδιο “Εξοικονομώ Αναβαθμίζω” προκηρύχθηκε το 2015 και διήρκησε εννέα μήνες. Το δεύτερο σχέδιο προκηρύχθηκε το 2018 και διήρκησε εννέα εβδομάδες. Το ενδιαφέρον για ένα νέο σχέδιο αυξάνεται και δεν είναι λίγα τα άτομα που επικοινώνησαν μαζί μας για να μάθουν εάν θα υπάρξει ένα νέο σχέδιο. Έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει η πρόθεση για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εντός του 2021, χορηγημένο ίσως από κρατικά κονδύλια. Κανείς όμως δεν μπορεί να ξέρει καθώς αυτό καθορίζεται και από τον προϋπολογισμό του κράτους.

Πάντως σε περίπτωση που προκυρηχθεί, η ζήτηση θα είναι τεράστια και ο χρόνος περιορισμένος. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι εάν ξεκινήσεις την διαδικασία για κατάθεση αίτησης ότι όντως θα προλάβεις να είσαι εντός του προϋπολογισμού της χορηγίας.

Αυτό που προτείνουμε είναι το εξής: επειδή πιστεύουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σου είναι από μόνη της μία εργασία με απραγματική απόκτηση του αρχικού κόστους, η χορηγία μόνο ως δώρο μπορεί να θεωρηθεί. Σε αυτό το άρθρο μας αναλύουμε το γιατί. Επομένως εάν ξεκινήσει κανείς νωρίς την έκδοση του ΠΕΑ, θα μπορεί να γνωρίζει τις αναγκαίες εργασίες για αναβάθμιση της κατοικίας του και το κόστος των διαφόρων εργασιών. Επομένως θα μπορεί να ξεκινήσει όποτε θέλει να αναβαθμίζει την κατοικία του ή θα είναι έτοιμος να ενταχθεί άμεσα στο σχέδιο χορηγιών. Είναι ένα ρίσκο τύπου: “θα κερδίσω μία ή δύο φορές”.

Προς το παρόν είναι ενεργό το Σχέδιο Χορηγιών για θερμομόνωση οροφών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών [2020], για το οποίο  μπορείς να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο μας.

Διάβασε άλλα άρθρα μας που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts