Στις 8 Οκτωβρίου 2018 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 2400 κατοικίες. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το γραφείο μας μπορεί να σας συμβουλέψει για το κατάλληλο είδος θερμομόνωσης που θα προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό θερμικό κέρδος στην κατοικία σας, υπολογίζοντας παράλληλα τον παράγοντα κόστους. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.