Συμβόλαιο Εργολαβίας ΠΟΕΕΜ – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Συμβόλαιο Εργολαβίας ΠΟΕΕΜ


Συμβόλαιο Εργολαβίας ΠΟΕΕΜ: Το Οικοδομικό Συμβόλαιο της Κύπρου

Μία οικοδομική ανάπτυξη συνεπάγεται με κόστος και συχνά μεγάλα χρηματικά ποσά. Πριν ξεκινήσουν οι οποιεσδήποτε κατασκευαστικές εργασίες, καλό είναι τα εμπλεκόμενα μέρη να υπογράφουν ένα οικοδομικό συμβόλαιο, ή όπως λέγεται στην οικοδομική βιομηχανία, ένα Συμβόλαιο Εργολαβίας.

Το Συμβόλαιο Εργολαβίας είναι η συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Εργολάβου. Η συμφωνία αυτή ετοιμάζεται από τον Μελετητή (Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό), ο οποίος έχει τον ρόλο του Επιβλέποντα Μηχανικού. Το Συμβόλαιο Εργολαβίας κατοχυρώνει νομικά τόσο τον Ιδιοκτήτη, όσο και τον Εργολάβο. Ο Μελετητής του έργου οφείλει να είναι αμερόληπτος στην διευθέτηση οποιονδήποτε διαφορών προκύπτουν ανάμεσα στον Εργολάβο και τον Ιδιοκτήτη και να φροντίζει έτσι ώστε να ακολουθούνται οι όροι του Συμβολαίου.

Τι περιλαμβάνει το Συμβόλαιο Εργολαβίας;

Το Συμβόλαιο Εργολαβίας περιλαμβάνει το Συμφωνητικό Εγγραφο, τους Όρους του Συμβολαίου και το Παράρτημα τους. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα, μαζί με τις οδηγίες προς προσφοροδότες,  τις Μελέτες – Σχέδια και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μελετητή, αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Συγγραφής Υποχρεώσεων προς Εργολάβους.

Οι Όροι του Συμβολαίου καθορίζουν τις βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των τριών μερών που εμπλέκονται στην διαδικασία οποιουδήποτε οικοδομικού έργου: του Ιδιοκτήτη (Εργοδότης), του Μελετητή (Επιβλέποντας Μηχανικός) και του Εργολάβου.

Για παράδειγμα, μερικοί από τους όρους που βρίσκονται στο συμβόλαιο της ΠΟΕΕΜ είναι οι πιο κάτω:

 • Υποχρεώσεις Εργολάβου
 • Καθήκοντα Αρχιτέκτονα
 • Έλεγχος Εργασιών – Υλικά, Εμπορεύματα, Ποιότητα Εργασίας
 • Αλλαγές και Ποσά Προνοίας
 • Αναπροσαρμογή Ποσού Συμβολαίου
 • Ασφάλεια έναντι Βλάβης Προσώπων και Περιουσιών
 • Διευθέτηση Διαφορών – Διαιτησία

Το Παράρτημα των Όρων του Συμβολαίου προσδιορίζει συγκεκριμένα μεγέθη και αριθμούς για όρους του Συμβολαίου όπως για παράδειγμα:

 • το ποσό προκαταβολής
 • το ανώτατο όριο για την Ασφάλεια προς Τρίτους
 • την Αφάλεια Παντός Κινδύνου
 • την περίοδο ενδιάμεσων πιστοποιητικών
 • την ημερομηνία αποπεράτωσης
 • την περίοδο ευθύνης για ελαττώματα

Τί κερδίζεις υπογράφοντας ένα οικοδομικό συμβόλαιο

Βασιζόμενοι πάνω στα έγγραφα του συμβολαίου, οι Εργολάβοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Το κέρδος για τον Ιδιοκτήτη είναι ότι λαμβάνει μια υπεύθυνη και συγκρίσιμη προσφορά. Λέγοντας υπεύθυνη εννοώ ότι οι Όροι του Συμβολαίου προστατεύουν τον Ιδιοκτήτη από τυχόν κακοτεχνίες, ελαττώματα, παραλείψεις ή καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο της εκτέλεσης. Εξασφαλίζεται έτσι η ποιότητα και επάρκεια του έργου καθώς επίσης και η έγκαιρη αποπεράτωση του μέσα στα πλαίσια του καθορισμένου προϋπολογισμού.

Ο Εργολάβος από την άλλη εξασφαλίζεται ότι θα πληρώνεται τακτικά, αναλόγως της προόδου των εργασιών, ότι θα πληρωθεί για επιπλέον εργασίες, ή ακόμη ότι δεν είναι υπαίτιος για ζημιές που προκέκυψαν από φυσικά αίτια. Το συμβόλαιο τον προστατεύει από το να μην ζημιώσει για αιτίες που δεν έχουν να κάνουν με δικά του επαγγελματικά λάθη και επομένως του περιορίζει δραστικά το ρίσκο.

Πόσο κοστίζει ένα Συμβόλαιο Εργολαβίας;

Στην αγορά υπάρχουν διάφορα συμβόλαια τα οποία συχνά χρεώνουν ποσοστό βάσει των εργασιών. Εμείς προτείνουμε το “ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ” της ΠΟΕΕΜ, το οποίο πωλείται στην σταθερή τιμή των €250. (ΠΟΕΕΜ είναι η Παγκύπρια Οργάνωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Μελετητών). Το συμβόλαιο της ΠΟΕΕΜ κυκλοφόρησε πρόσφατα σε αναθεωρημένη έκδοση του 2019.

Υπάρχουν τέσσερις εκδόσεις του συμβολαίου:

 • Συμβόλαιο με Ποσότητες
 • Συμβόλαιο χωρίς Ποσότητες
 • Συμβόλαιο με Ποσότητες (Αγγλική έκδοση)
 • Συμβόλαιο χωρίς Ποσότητες (Αγγλικά έκδοση)

Πιο κάτω μπορείς να κατεβάσεις τους όρους του συμβολαίου. Σε περίπτωση που κάποιος θα διεκδηκήσει το ΦΠΑ, θα πρέπει να γίνει χαρτοσήμανση του συμβολαίου.

Συμβόλαιο Εργολαβίας ΠΟΕΕΜ με ποσότητες – Όροι. Για την προμήθειά του επικοινώνησε μαζί μας.

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts