Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών & Ακριτικών Περιοχών: Όλες οι πληροφορίες

Από την 1η Ιουλίου ξεκινάει να ισχύει το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών. Το σχέδιο εντάσσεται στο Νέο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου. Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και κοινότητες. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση υπαβαθμισμένων περιοχών όπως είναι οι ακριτικές μας περιοχές και αρκετές κοινότητες των ορεινών περιοχών. Για αυτό και επιχορηγείται η απόκτηση σπιτιού, από συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, στις περιοχές αυτές.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε ποιοί μπορούν να επωφεληθούν του σχεδίου, ποιά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξή τους στο σχέδιο, ποιά είναι τα μέγιστα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν και ποιές είναι οι επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου. Στο τέλος του άρθρου μπορείς να βρεις τα αναγκαία έντυπα όπως το έντυπο υποβολής της αίτησης του σχεδίου και το έντυπο αξιολόγησης της αίτησης.

Ποιοί μπορούν να επωφεληθούν του στεγαστικού σχεδίου:

Στο σχέδιο μπορούν να συμμετάσχουν όποιοι καλύπτουν τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Σύνθεση Οικογένειας Οικογενειακό εισόδημα σε €
Μονήρες άτομο ή μονογονεϊκή οικογένεια 25 χιλιάδες
Ζεύγος 45 χιλιάδες
Οικογένεια τριών ατόμων 50 χιλιάδες
Οικογένεια τεσσάρων ατόμων 55 χιλιάδες
Οικογένεια πέντε ή περισσοτέρων ατόμων 65 χιλιάδες

Σημείωση: Οικογενειακό εισόδημα σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ακαθάριστων εισοδημάτων που απέκτησε το κάθε μέλος της οικογένειας κατά το έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Εκτός των εσοδηματικών κριτηρίων, το σχέδιο προνοεί και τα εξής:

Χωροθέτηση τεμαχίου: Το υπό ανάπτυξη τεμάχιο θα πρέπει να είναι εντός των επιλέξιμων περιοχών που προνοεί το σχέδιο και επιπλέον να είναι εντός οικιστικής ζώνης. Μπορείς να δεις στο τέλος του άρθρου τις επιλέξιμες περιοχές του σχεδίου.

Ύπαρξη εγκεκριμένης άδεια οικοδομής για την υπό έγκριση ανάπτυξη. Σε αυτό το άρθρο έχω αναρτήσει όλα τα έντυπα που αφορούν στην Άδεια Οικοδομής.

Τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση κατοικίας.

Οικονομική Ενίσχυση: Τα μέγιστα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας νοουμένου ότι θα δαπανηθεί ποσό τουλάχιστον 20 000 €. Το ανώτατο όριο εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας ως εξής:

  Σύνθεση Οικογένειας  Ανώτατο όριο οικονομικής ενίσχυσης σε €
Μονήρες άτομο  20 χιλιάδες
Ζεύγος  30 χιλιάδες
Οικογένεια μέχρι 3 τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια  35 χιλιάδες
Πολύτεκνοι (4 τέκνα και άνω)  40 χιλιάδες
Άτομα με αναπηρία  Πρόσθετο ποσό μέχρι 10 χιλιάδες

Επιλέξιμες περιοχές:

Οι περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τις Ακριτικές Περιοχές (γεωγραφικές περιοχή εφαρμογής Α) και τις Ορεινές Περιοχές  (γεωγραφικές περιοχή εφαρμογής Β).

Ποιές είναι οι ακριτικές περιοχές

Στην επαρχία Λευκωσίας εμπίπτουν οι ακριτικές περιοχές του Δήμου Λευκωσίας και του Δήμου Αγίου Δομετίου καθώς και οι κοινότητες Πάνω Πύργος, Πηγαίνεια, Παχύαμος, Μοσφίλι, Δένεια, Μάμμαρι, Λύμπια και Ποταμιά.  Εννοείτε ότι δεν εντάσσονται 

Στην επαρχία Λάρνακας εμπίπτουν ο Δήμος Αθηαίνου, οι Τρούλλοι και η Πύλα.

Στην επαρχία Αμμοχώστου εμπίπτει ο Δήμος Δερύνειας και οι κοινότητες Αυγόρου, Άχνα, Αχερίτου, Στροβίλια, Φρέναρος.

Ποιές είναι οι ορεινές περιοχές

Επαρχία Λευκωσίας: Αγία Ειρήνη Λευκωσίας, Άγιος Επιφάνιος Ορεινής, Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι, Ασκάς, Γαλάτα, Γερακιές, Γούρρη, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καλοπαναγιώτης, Καμπί, Φαρμακά, Κάμπος, Καννάβια, Κούρδαλη, Λαγουδερά, Λαζανιάς, Λιβάδια Λευκωσίας, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Οίκος, Παλαιχώρι, Μόρφου, Παλαιχώρι Ορεινής, Πεδουλάς, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Σιναόρος, Σπήλια, Τσακίστρα, Φαρμακάς, Φικάρδου, Φτερικούδι

Επαρχία Λάρνακας: Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Μελίνη, Οδού

Επαρχία Λεμεσού: Άγιος Δημήτριος, Άγιος Θεόδωρος Λεμεσού, Άγιος Θεράπων, Άγιος Ιωάννης Λεμεσού, Άγιος Κωνσταντίνος Άγιος Μάμας, Άγιος Παύλος, Αγρίδια, Αγρός, Αμίαντος, Άρσος Λεμεσού, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Δύμες, Δωρά, Ζωοπηγή, Καμινάρια, Καλό Χωριό Λεμεσού, Κάτω Μύλος, Κάτω Πλάτρες, Κελλάκι, Κισσούσα, Κοιλάνι, Κουκά, Κυπερούντα, Λάνεια, Λεμίθου, Λόφου, Λουβαράς, Μαλλιά, Μανδριά Λεμεσού, Μονιάτης, Όμοδος, Παλιόμυλος, Πάνω Κιβίδες, Πάνω Πλάτρες, Πάχνα, Πελένδρι, Πέρα Πεδί, Ποταμιού, Ποταμίτισσα, Πρόδρομος, Σανίδα, Συλίκου, Συκόπετρα, Τρεις Ελιές, Φοινί, Χανδριά.

Επαρχία Πάφου: Άγιος Ιωάννης Πάφου, Άγιος Νικόλαος Πάφου, Αρμίνου, Ασπρογιά, Γαλαταριά, Δρούσεια, Θελέτρα, Ίνεια, Κάθικας, Κάτω Αρόδες, Κοίλη, Κοιλίνεια, Λάσα, Μαμούνταλη, Μηλιά Πάφου, Πάνω Αρόδες, Πάνω Παναγιά, Πενταλιά, Πραιτώρι, Σαλαμιού, Στατός-Άγιος Φώτιος&Αμπελίτης, Τσάδα, ΦιλούσαΚελοκεδάρων, Φύτη.

Απαραίτητα έντυπα:

Πηγή: Υπουργείο εσωτερικών

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

 

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος, 99155750