Ο Αρχιτέκτονας Μελετητής είναι ο καταλληλότερος σύμβουλος σε ζητήματα που αφορούν στον οικοδομικό κλάδο και στον τομέα ακινήτων γενικότερα.

Κι αυτό γιατί είναι ικανός να μελετήσει ταυτόχρονα τις οικονομικές, νομικές και κατασκευαστικές παραμέτρους ενός έργου. Εξάλλου, οι απαιτήσεις του χρήστη, δεν σταματάνε στο αισθητικό κομμάτι, αλλά αγγίζουν και άλλα πολύπλευρα ζητήματα.

Ας το πάρουμε από την αρχή. Ο Αρχιτέκτονας είναι ο νομικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε κτίριο υπάρχει γύρω σου. Και η επαγγελματική ευθύνη του Αρχιτέκτονα Μελετητή δεν σταματάει με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

Είναι αυτός που γνωρίζει τα τεχνικά  χαρακτηριστικά των υλικών και μπορεί να αντιληφθεί την ορθή τους εφαρμογή. Επιπλέον συνεχίζει να ενημερώνεται και να καταρτίζεται σε νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και της αγοράς οικοδομικών υλικών γενικότερα.

Είναι ο Μελετητής που μπορεί και έχει ευθύνη να συντονίσει όλους τους υπόλοιπους Μελετητές. Στο σχεδιασμό του, ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να συμπεριλάβει τις γεωμετρικές απαιτήσεις που θα προκύψουν από την Στατική Μελέτη, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις. Και αυτά, επιπλέον των περιορισμών της Πολεοδομικής Νομοθεσίας αλλά και των αισθητικών απαιτήσεων.

Μιλώντας για αισθητικές απαιτήσεις, ο Αρχιτέκτονας είναι ικανός να παράγει πρωτότυπες μορφές, σχεδιάζοντας ταυτόχρονα λειτουργικούς χώρους. Έχει την γεωμετρική αντίληψη που του επιτρέπει να προνοήσει πιθανά λειτουργικά προβλήματα και να ενεργήσει εκ των προτέρων, μέσω του σχεδιασμού του, προς αντιμετώπισή τους.

Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το γεγονός του ότι διαχειρίζεται το Συμβόλαιο Εργολαβίας και επιβλέπει τις αναγκαίες εργασίες. Διαχειρίζεται ένα Συμβόλαιο μεταξύ Ιδιοκτήτη και Εργολάβου, συχνά πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτό τον καθιστά ως τον επαγγελματία που θα διαχειριστεί την μεγαλύτερη ίσως επένδυση που θα κάνεις στην ζωή σου.

Επομένως ο Αρχιτέκτονας οραματίζεται, σχεδιάζει, συντονίζει και διαχειρίζεται την εκτέλεση των εργασιών με σκοπό την δημιουργία της ακίνητης ιδιοκτησίας σου. Είναι, ο μόνος, νομικά υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα.

Αυτά, τον καθιστά τον πραγματικό οικοδομικό σου σύμβουλο.