Ο ρόλος του Αρχιτέκτονα – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο ρόλος του Αρχιτέκτονα


Ο ρόλος του Αρχιτέκτονα Μελετητή

Όλοι γνωρίζουν ότι καταθέτει πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ως τον ειδικό που σχεδιάζει κατοικίες.  Κάποιοι τον ψάχνουν για να τους πει την άποψη του για τα υλικά που θέλουν να χρησιμοποιήσουν στην ανακαίνισή τους. Άλλοι τον …θυμούνται όταν θέλουν σχέδια για να νομιμοποιήσουν την αυθαίρετη κατασκευή τους. Στην Κύπρο θα τον έχεις ακούσει ως Μηχανικό, Μελετητή, Επιβλέποντα, Σύμβουλο καθώς ακόμη ως Designer, Καλλιτέχνη ή Σχεδιαστή. Τελικά ο Αρχιτέκτονας τί από όλα αυτά είναι ; Ή μήπως είναι όλα αυτά μαζί;

Ο Αρχιτέκτονας – Μελετητής είναι επαγγελματίας που μπορεί να σχεδιάζει οικοδομικά έργα και να οργανώνει ταυτόχρονα τα γεωμετρικά και τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Λέγοντας γεωμετρικά χαρακτηριστικά εννοόύνται οι όγκοι ενός κτιρίου, το σχήμα του και η γενικότερη αισθητική του, εξωτερικά και εσωτερικά. Την ίδια στιγμή φροντίζει να είναι λειτουργική η χρήση του κτιρίου οργανώνοντας την χρήση των χώρων. Συντονίζεται με άλλες ειδικότητες όπως είναι ο Πολιτικός Μηχανικός, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ο Μηχανολόγος Μηχανικός. Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να συνυπολογίσει όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων οικοδομών ως προς τα υλικά αλλά και τους αναγκαίους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς. Αυτά όσον αφορά το καθαρά επαγγελματικό κομμάτι. Γιατί ακολουθούν οι οικονομικές, νομικές-πολεοδομικές και κατασκευαστικές παραμέτροι ενός έργου. Εξάλλου, οι απαιτήσεις του ιδιοκτήτη μίας οικοδομής, δεν σταματάνε στο αισθητικό – λειτουργικό κομμάτι, αλλά αγγίζουν και άλλα πολύπλευρα ζητήματα.

Η πολύπλευρη φύση του Αρχιτέκτονα

Ένας ιδιοκτήτης όταν σκέφτεται την ανέγερση μιας κατασκευής, είναι λογικό να έχει προκαθορισμένες κάποιες αισθητικές απαιτήσεις όπως και χρονικούς ή οικονομικούς περιορισμούς για την επένδυση στην οποία σκοπεύει να προβεί. Οι ανάγκες υπάρχουν, αλλά το κεφάλαιο που διαθέτει είναι συχνά περιορισμένο. Από την άλλη μπορεί να βιάζεται να ολοκληρώσει την οικοδομή, για διάφορους λόγους, οικογενειακούς και μη. Για παράδειγμα μπορεί να χρειάζεται θερμομόνωση οροφής, αλλά να απαιτεί μια «μεσαία» ποιοτικά λύση, γιατί σκοπεύει στο εγγύς μέλλον να ανεγείρει νέο όροφο. Ή μπορεί να θέλει να ολοκληρωθεί γρήγορα η οικοδομή για να εξοικονομίσει ενοίκια που πληρώνονται για τον προσωρινό του χώρο διαμονής.

Στα πιο πάνω παραδείγματα βλέπουμε πόσες παράμετροι υπεισέρχονται στην μελέτη του Αρχιτέκτονα. Οι παράμετροι αυτοί πρέπει να συνυπολογιστούν, πέραν της ίδιας της αρτιότητας της κατασκευής. Δηλαδή ο Αρχιτέκτονας, πέραν της λειτουργικής και κατασκευαστικής λύσης που θα προτείνει, θα πρέπει να συνυπολογίσει τους εξής πέντε παράγοντες:

  1. Οικονομικός παράγοντας: Η κατασκευή θα πρέπει να είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του ιδιοκτήτη.
  2. Χρονική παράμετρος: Η κατασκευή θα πρέπει να παραδοθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
  3. Νομική παράμετρος: Η κατασκευή θα πρέπει να ικανοποιεί την αρμόδια πολεοδομική ή και οικοδομική αρχή, ως προς τις πολεοδομικές νομοθεσίες, την στατική επάρκεια και την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, αναλόγως της χρήσης, θα πρέπει ίσως να πληρούνται και άλλες προδιαγραφές όπως η ανάγκη για πυρασφάλεια ή πρόσβαση από ΑΜΕΑ.
  4. Η αισθητική παράμετρος: Η αισθητική άποψη του ιδιοκτήτη σίγουρα δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Αυτός είναι που θα χαίρεται και θα αξιοποιεί μια ζωή την νέα του επένδυση.
  5. Ο ανθρώπινος παράγοντας: Αναγκαίο είναι να γίνει η ορθή επιλογή έμπειρων εργολάβων, υπεργολάβων και τεχνιτών, αλλά και να υπάρχει ένας σωστός συντονισμός μεταξύ τους.

Επομένως ο Μελετητής είναι το μοναδικό επάγγελμα από το οποίο απαιτείται να συνυπολογίσει όλες αυτές τις παραμέτρους, αρκετές από τις οποίες δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενό του επαγγέλματός. Ακόμη περισσότερο, είναι το μοναδικό άτομο που χρειάζεται να συντονίσει και να επιβλέψει εργασίες αλλά και εργατικό δυναμικό με σκοπό, φυσικά ,την ορθή υλοποίηση της μελέτης του. Έτσι και η Μελέτη, το αποτέλεσμα της εργασίας του Αρχιτέκτονα, συχνά δεν μένει στην τεχνική και  κατασκευαστική λύση, αλλά αγγίζει τα όρια μιας επενδυτικής πρότασης, καθώς η ορθή μελέτη και εφαρμογή, μπορεί να κερδίσει χρόνο και χρήμα, αλλά και να αποφέρει περισσότερα έσοδα.

Τί κάνει ο Αρχιτέκτονας;

Ο Αρχιτέκτονας είναι ο νομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε οικοδομή υπάρχει γύρω σου. Εκπονεί μελέτες οι οποίες κατατίθονται στις Αρμόδιες Αρχές ανάπτυξης. Βάσει των μελετών αυτών θα πρέπει να ολοκληρωθεί η οικοδομή. Και η επαγγελματική ευθύνη του Αρχιτέκτονα Μελετητή δεν σταματάει με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Είναι ο νομικά υπεύθυνος για τις διαδικασίες αδειοδότησης μίας οικοδομής. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να νομιμοποιήσει μία αυθαίρετη οικοδομή.

Είναι αυτός που γνωρίζει τα τεχνικά  χαρακτηριστικά των υλικών και μπορεί να αντιληφθεί την ορθή τους εφαρμογή. Είναι ο Μελετητής που ετοιμάζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές μίας οικοδομικής ανάπτυξης. Επιπλέον συνεχίζει να ενημερώνεται και να καταρτίζεται σε νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας αλλά και της αγοράς οικοδομικών υλικών γενικότερα.

Είναι ο Μελετητής που μπορεί και έχει ευθύνη να συντονίσει όλους τους υπόλοιπους Μελετητές. Στο σχεδιασμό του, ο Αρχιτέκτονας θα πρέπει να συμπεριλάβει τις γεωμετρικές απαιτήσεις που θα προκύψουν από την Στατική Μελέτη, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις. Και αυτά, επιπλέον των περιορισμών της Πολεοδομικής Νομοθεσίας αλλά και των αισθητικών απαιτήσεων.

Μιλώντας για αισθητικές απαιτήσεις, ο Αρχιτέκτονας είναι ικανός να παράγει πρωτότυπες μορφές, σχεδιάζοντας ταυτόχρονα λειτουργικούς χώρους. Έχει την γεωμετρική αντίληψη που του επιτρέπει να προνοήσει πιθανά λειτουργικά προβλήματα και να ενεργήσει εκ των προτέρων, μέσω του σχεδιασμού του, προς αντιμετώπισή τους.

Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το γεγονός του ότι διαχειρίζεται το Συμβόλαιο Εργολαβίας και επιβλέπει τις αναγκαίες εργασίες. Διαχειρίζεται ένα Συμβόλαιο μεταξύ Ιδιοκτήτη και Εργολάβου, συχνά πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτό τον καθιστά ως τον επαγγελματία που θα διαχειριστεί την μεγαλύτερη ίσως επένδυση που θα κάνεις στην ζωή σου.

Επομένως ο Αρχιτέκτονας οραματίζεται, σχεδιάζει, συντονίζει και διαχειρίζεται την εκτέλεση των εργασιών με σκοπό την δημιουργία της ακίνητης ιδιοκτησίας σου. Είναι, ο μόνος, νομικά υπεύθυνος για το τελικό αποτέλεσμα. Για αυτό δώστε αξία στα χρήματά σου, επενδύοντας σε μια σωστή Μελέτη και Επίβλεψη από ένα ανεξάρτητο Μελετητή. Είναι το μικρότερο κόστος με την μεγαλύτερη αξία.

Αυτά, τον καθιστούν τον καταλληλότερο σύμβουλο σε ζητήματα που αφορούν στον οικοδομικό κλάδο και στον τομέα ακινήτων γενικότερα. Τον καθιστούν τον πραγματικό οικοδομικό σου σύμβουλο.

Τι κερδίζεις από την Μελέτη του Αρχιτέκτονα

Η εμπλοκή του Αρχιτέκτονα σε ένα έργο έχει πολλά οφέλη για τον ιδιοκτήτη. Η εμπλοκή του γίνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες: στον Σχεδιασμό/Μελέτη, στην Αδειοδότηση και στην Διαχείριση του Συμβολαίου Εργολαβίας.

Η Μελέτη και ο Σχεδιασμός μπορούν να προσφέρουν ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα για τον ιδιοκτήτη αλλά και την ποιότητα που ανταποκρίνεται στις λειτουργικές του ανάγκες, εντός του οικονομικού του προϋπολογισμού. Προσφέρουν το πλεονέκτημα της διερεύνησης διαφορετικών κατασκευαστικών λύσεων, οι οποίες θα κερδίσουν χρόνο ή/και χρήμα στον ιδιοκτήτη. Από την άλλη πολλά εμπόδια που θα εμφανιστούν στην πορεία των κατασκευών, μπορούν να προληφθούν στο στάδιο αυτό και έτσι το όφελος είναι και πάλι υπέρ του ιδιοκτήτη. Σίγουρα δεν συμφέρει να προχωράς στα τυφλά.

Η Αδειοδότηση εξασφαλίζει όχι μόνο την νομιμότητα αλλά και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, μέσω των επικαιροποιημένων τίτλων ιδιοκτησίας. Γλυτώνεις έτσι πολλούς μπελάδες που συχνά εμπλέκουν άλλες πιο χρονοβόρες και οικονομικά ασύμφορες διαδικασίες και υπηρεσίες. Επιπλέον, μόνο ένας μελετητής μπορεί (και οφείλει) να σου εγγυηθεί τις δυνατότητες ανάπτυξης της ιδιοκτησίας σου μέσω διαδικασιών όπως ο κάθετος και οριζόντιος διαχωρισμός, η αλλαγή χρήσης και η μελλοντική εκμετάλλευση του μέγιστου συντελεστή δόμησης. Η ορθή Μελέτη εξάλλου προνοεί το ζήτημα της Αδειοδότησης, επομένως αφού δεν κοστίζει να είσαι νόμιμος, γιατί να είσαι παράνομος;

Η Διαχείριση του Συμβολαίου Εργολαβίας αφορά στο στάδιο της κατασκευής και προαπαιτεί τις δύο προηγούμενες υπηρεσίες: τον Σχεδιασμό/Μελέτη και την Αδειοδότηση. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του Συμβολαίου θα μπορούν να εξασφαλίσουν στον ιδιοκτήτη συγκρίσιμες προσφορές και έτσι να επωφεληθεί από την καλύτερη τιμή που θα αντιστοιχεί στην επιθυμητή ποιότητα εργασιών. Η επίβλεψη και ο έλεγχος των εργασιών εγγυώνται την ποιότητα της κατασκευής και προστατεύουν τον ιδιοκτήτη απέναντι σε οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν από κατασκευαστικές ατέλειες ή κωλυσιεργίες. Έτσι ο ιδιοκτήτης παίρνει αυτό που πληρώνει/

Οι υπηρεσίες του Μελετητή (Αρχιτέκτονα ή/και Μηχανικού) προσφέρονται σε όποιον θέλει να επενδύσει, και όχι να σπαταλήσει, τα λεφτά του. Εάν είσαι ιδιοκτήτης κερδίζεις μια μοναδική αισθητικά λύση, μια οικονομική λύση στα πλαίσια της νομιμότητας, που σου εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά σου δικαιώματα, παρέχοντάς σου έλεγχο της ποιότητας των εργασιών. Εξάλλου η Μελέτη, η Αδειοδότηση και η Διαχείριση του Συμβολαίου Εργολαβίας είναι το μικρότερο ποσό, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Γιατί να το αποφύγεις όταν έχεις τόσα να ρισκάρεις;

Ο Αρχιτέκτονας δημιουργεί την αξία της Ακίνητης Ιδιοκτησίας σου

Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας είναι η μεγαλύτερη επένδυση που θα κάνεις στην ζωή σου. Εσύ μπορεί να την οραματίστηκες. Αυτός που μπορεί να την σχεδιάσει στο χαρτί και να ολοκληρώσει το όραμα σου είναι ο Αρχιτέκτονας. Είναι επίσης αυτός που θα την αδειοδοτήσει και θα επιβλέψει τις εργασίες εκτέλεσης, διαχειρίζοντας με ευθύνη τα κεφάλαια σου. Με δική του επαγγελματική ευθύνη θα εγγυηθεί το τελικό αποτέλεσμα και θα ευθύνεται για την τελική της νομιμοποίηση. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, μπορεί να αποτελέσει τον ανεξάρτητο σύμβουλο σε περίπτωση αγοράς μίας υφιστάμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ο ρόλος του Μελετητή στην οικοδομική βιομηχανία είναι δίπλα στους χρήστες – αγοραστές. Είναι ο μόνος που είναι νομικά υπεύθυνος και μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών. Δυστυχώς, οι περίπλοκες πολεοδομικές διαδικασίες, το χαλαρό νομικό πλαίσιο και η μη εμπλοκή του Αρχιτέκτονα ως σύμβουλου δίπλα σε αγοραστές, δημιούργησε τους εγκλωβισμένους αγοραστές. Μία πικρή πραγματικότητα την οποία οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στον κλα΄δο των οικοδομών επιθυμούν να μην γίνει περαιτέρω γνωστή.

Είναι πολύ άσχημο συναίσθημα να  κάνεις  μια επένδυση ζωής αλλά εν τέλει να περιμένεις χρόνια να μην αποκτάς ποτέ Τίτλο Ιδιοκτησίας. Είναι σίγουρα πολύ άσχημο να δαπανάς επιπλέον χρήματα που δεν υπολόγιζες αρχικά, μέχρι ο Τίτλος Ιδιοκτησίας να περάσει στο όνομα σου, εάν αυτό είναι όντως νομικά εφικτό. Θα μπορούσες αντιθέτως, να εξοικονομήσετις χρόνο και χρήμα, με το να συμβουλευτείς ένα Μελετητή, Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό. Μόνο με την εμπεριστατωμένη συμβουλή ενός Μελετητή θα γνωρίζεις τι αγοράζεις.

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts