ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – ECOSMART PROPERTY DESIGN

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ


Άδεια Οικοδομής: Έντυπα, έγγραφα και δικαιώματα

Όλες οι οικοδομές, διαθέτουν άδεια οικοδομής. Η Άδεια Οικοδομής ακολουθεί την Πολεοδομική Άδεια στην διαδικασία αδειοδότησης. Προϋπήρχε ιστορικά της πολεοδομικής άδειας, και πριν από το 1990 ήταν η μοναδική άδεια που απαιτείτο για μια οικοδομική ανάπτυξη. Ποιός είναι ο ρόλος της σήμερα;

Η Οικοδομική Άδεια είναι η άδεια που επιτρέπει να ξεκινήσουν οι οικοδομικές εργασίες. Οι αιτήσεις για Οικοδομική Άδεια κατατίθονται στις Αρμόδιες Οικοδομικές Αρχές, δηλαδή τους Επάρχους και τα Δημαρχεία. Η συμπλήρωση των εργασιών βάσει των όρων της οικοδομικής άδειας είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης. Η αίτηση για οικοδομική άδεια γίνεται μέσω επίσημων εντύπων των οικοδομικών αρχών.

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις τα έντυπα αιτήσεων για οικοδομική άδεια, τα απαραίτητα έγγραφα και μελέτες που πρέπει να τα συνοδεύουν και τα δικαιώματα προς τις οικοδομικές αρχές. Ξεκινάμε με το βασικότερα, τα έντυπα των αιτήσεων.

Έντυπα αίτησης για Οικοδομική Άδεια

Πιο κάτω αναγράφονται όλες οι Οικοδομικές Αιτήσεις που κατατίθονται στις Οικοδομικές Αρχές.

Έντυπα 3 – Υπεύθυνη δήλωση Μελετητή έργου

Επίσης υπάρχει το Έντυπο 8 – Εμβαδομέτρηση Οικοδομής και η Δήλωση προσβασιμότητας Μελετητή.

Τα έντυπα υπογράφονται από τους Ιδιοκτήτες των τεμαχίων. Ο Μελετητής είναι ο υπεύθυνος για την ορθή συμπλήρωση των εντύπων και την ορθότητα των στοιχείων. Οι οικοδομικές αρχές οφείλουν να εκδόσουν την άδεια εντός τριών μηνών.

Απαραίτητες μελέτες για κατάθεση:

Μαζί με την αίτηση τις περισσότερες φορές απαιτούνται επιπλέον μελέτες, αναλόγως του μεγέθους και του είδους της ανάπτυξης. Τέτοιες μελέτες μπορεί να είναι:

 • Στατική Μελέτη
 • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ηλεκτρολογική Μελέτη
 • Μηχανολογική Μελέτη
 • Γεωλογική Μελέτη
 • Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών από Αρχιτέκτονα

Έγγραφα που απαιτούνται μαζί με την αίτηση:

 • 2 σειρές Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Σφραγισμένα εφόσον εκδόθηκε Πολεοδομική Άδεια).
 • Πρωτότυπος Τίτλος Ιδιοκτησίας και 1 Αντίγραφο .
 • Εξουσιοδότηση Εντολέα προς τον Επιβλέποντα Μηχανικό/Αρχιτέκτονα.
 • Έγγραφη βεβαίωση για την Αρχιτεκτονική Εργασία.
 • Αντίγραφο της πολεοδομικής αίτησης εφόσον υπάρχει.
 • 2 επίσημα Κτηματικά (τοπογραφικά) σχέδια (Σφραγισμένα εφόσον εκδόθηκε Πολεοδομική Άδεια).

Δικαιώματα Οικοδομικής Άδειας

Οι οικοδομικές αρχές χρεώνουν την κατάθεση της αίτησης, βάσει καθορισμένων, από τον νόμο, τιμών, τα γνωστά δικαιώματα. Μπορείς να δεις τα δικαιώματα σε τιμές του ευρώ σε αυτό το αρχείο: Δικαιώματα Οικοδομικής Άδειας 

Σχετικά Άρθρα:

ECOSMART PROPERTY

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Recent Posts