Η Πολεοδομική και Οικοδομική Νομοθεσία – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Η Πολεοδομική και Οικοδομική Νομοθεσία


Βρες στους πιο κάτω πίνακες όλη τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην αδειοδότηση των οικοδομών αλλά και στην οικοδομική βιομηχανία γενικότερα.

Νόμοι

 1.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (Ν. 90/1972) Ε.Ε., Παρ.Ι, Αρ.977, 8/12/1972
 2.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 (Ν. 56/1982) Ε.Ε., Παρ.Ι, Αρ.1814, 30/10/1982
 3.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 (Ν. 7/1990) Ε.Ε., Παρ.Ι, Αρ.2479, 9/2/1990
 4.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 (Ν. 28/1991) Ε.Ε., Παρ.Ι, Αρ.2578, 22/2/1991
 5.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 (Ν. 91(I)/1992) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.2749, 13/11/1992
 6.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 (Ν. 55(I)/1993) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.2842, 10/12/1993
 7.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 (Ν. 72(I)/1998) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3257, 17/7/1998
 8.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 (Ν. 59(I)/1999) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3332, 11/6/1999
 9.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 (Ν. 142(I)/1999) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3369, 1/12/1999
 10.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 (Ν. 241(I)/2002) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3670, 31/12/2002
 11.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 (Ν. 29(I)/2005) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.3970, 24/3/2005
 12.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 (Ν. 135(I)/2006) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4093, 27/10/2006
 13.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 (Ν. 11(I)/2007) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4112, 16/2/2007
 14.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 (Ν. 46(I)/2011) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4278, 8/4/2011
 15.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 (Ν. 76(I)/2011) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4282, 29/4/2011
 16.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011 (Ν. 130(I)/2011) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4297, 7/10/2011
 17.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011 (Ν. 164(I)/2011) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4313, 23/12/2011
 18.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 2011 (Ν. 33(I)/2012) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4327, 6/4/2012
 19.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) Νόμος του 2012 (Ν. 110(I)/2012) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4348, 17/7/2012
 20.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012 (Ν. 150(I)/2012) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4362, 2/11/2012
 21.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν. 20(I)/2013) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4382, 12/4/2013
 22.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 (Ν. 65(I)/2013) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4399, 15/7/2013
 23.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 (Ν. 120(I)/2014) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4456, 25/7/2014
 24.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν. 39(I)/2015) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4502, 31/3/2015
 25.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 (Ν. 134(I)/2015) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4526, 21/7/2015
 26.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν. 24(I)/2016) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4557, 24/3/2016
 27.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 142(I)/2018) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4677, 14/12/2018
 28.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 16(I)/2019) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4689, 8/3/2019
 29.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Ν. 75(I)/2021) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4834, 28/4/2021

Σχέδια Ανάπτυξης

Πηγή: CyLaw

Recent Posts