Νομιμοποίηση Οικοδομικής Ανάπτυξης – Νομιμοποίησε την Ιδιοκτησία σου

Για σκοπούς Νομιμοποίησης μίας οικοδομής ή ενός διαχωρισμού, χρειάζεται πρώτα να γίνει αίτηση για τη συγκερκιμένη ανάπτυξη στις Αρμόδιες Αρχές Ανάπτυξης.  Μαζί με τα έντυπα της αίτησης, ο Αρχιτέκτονας Μελετητής θα πρέπει να καταθέσει και τις αναγκαίες Μελέτες και Σχέδια. Η κάθε αίτηση αποσκοπεί στην έκδοση συγκεκριμένης Άδειας. Δυστυχώς στην Κύπρο, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της αυθαίρετης οικοδομικής ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη δεν πληροί τις πρόνοιες και πολιτικές των Σχεδίων Ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η νομιμοποίηση της ανάπτυξης.

Με τον όρο νομιμοποίηση μιας οικοδομικής ανάπτυξης εννούμε την εκ των υστέρων αδειοδότηση της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είτε ανεγείρθηκε χωρίς τις απαραίτητες άδειες, πολεοδομική και οικοδομική είτε ανεγέρθηκε διαφορετικά από τα εγκεκριμένα σχέδια. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόμενο η ανάπτυξη να μην πληροί τις πρόνοιες και πολιτικές των Σχεδίων Ανάπτυξης. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να είναι η υπέρβαση του συντελεστή δόμησης μίας οικοδομής, η δημιουργία μη προβλεπόμενης χρήσης σε συγκεκριμένη ζώνη όπως λόγου χάρη καφετέριας σε οικιστική περιοχή ή η ανέγερση οικίας σε ζώνη εκτός ορίου ανάπτυξης. Η πολεοδομική νομοθεσία προβλέπει διαδικασίες για μετέπειτα νομιμοποίηση της αυθαίρετης ανάπτυξης. Αυτό όμως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστάσει την εξ αρχής ορθής Μελέτη και Σχεδιασμό. Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις και μέτρα αδειοδότησης έτσι ώστε να δοθούν οι ευκαιρείες στην πολεοδομική διευθέτηση των παρατυπιών.

Ας ξεκινήσουμε με τις συνηθέστερες Άδειες:

Άδειες Οικοδομικής Ανάπτυξης

  1. Πολεοδομική Άδεια: Αφορά στη χρήση και το μέγεθος μιας ανάπτυξης και προηγείται της Οικοδομικής Άδειας. Περιέχει ως επί το πλείστον Αρχιτεκτονικά Σχέδια.
  1. Οικοδομική Άδεια: Είναι η άδεια που απαιτείται πριν την έναρξη των εργασιών. Επιπλέον των Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, περιέχει την Στατική Μελέτη, Σχέδια βασικών κατασκευαστικών λεπτομερειών, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, την Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη και άλλες Μελέτες αναλόγως της χρήσης και του μεγέθους της ανάπτυξης.
  1. Τελική Έγκριση: Αφορά στον τελικό επίσημο έλεγχο που πιστοποιεί ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε βάσει των εγκεκριμένων Μελετών. Απαιτείται για την εγγραφή της οικοδομής στον Τίτλο Ιδιοκτησίας.
  1. Κάθετος και Οριζόντιος Διαχωρισμός: Αφορά στον διαχωρισμό γης σε επιμέρους τμήματα (οικόπεδοποίηση ή μισά οικόπεδα) ή στον διαχωρισμό μίας οικοδομής σε ανεξάρτητες μονάδες.
  1. Πολεοδομική Άδεια κατά Παρέκκλιση: Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου η ανάπτυξη παρεκκλίνει από τις πρόνοιες της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
  1. Επικαιροποίηση Τίτλου Ιδιοκτησίας: Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την νόμιμη εγγραφή οποιασδήποτε ανάπτυξης στον Τίτλο Ιδιοκτησίας. Η διαδικασία γίνεται μέσω των Κτηματολογικών Γραφείων.

Υπάρχουν και άλλες Διαδικασίες των Κτηματολογικών Γραφείων (π.χ Δικαίωμα Διάβασης) οι οποίες συχνά αποτελούν προαπαιτούμενο για την αποδοχή των Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αιτήσεων.

Μια οικοδομή που δεν έχει Τελική Έγκριση, πιθανώς να χρειάζεται περισσότερες από δύο ή τρεις Άδειες μέχρι την εγγραφή της στον Τίτλο Ιδιοκτησίας.

Για την αποφυγή πισωγυρισμάτων και περιττών εξόδων, η ανάληψη των Διαδικασιών από τον Αρχιτέκτονα Μελετητή, που ούτως ή άλλως είναι ο υπεύθυνος, κρίνεται χρήσιμη.

Ο Αρχιτέκτονας Μελετητής, πέραν των τεχνικών του υπηρεσιών, θα οργανώσει και θα συντονίσει όλες τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

 

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος, 99155750