5

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό Νόμο Ν. 119(Ι) /2016, δικαιούχοι του μειωμένου Φ.Π.Α. 5% μπορεί να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή και όσοι προτίθενται να ανεγείρουν ή να αγοράσουν καινούρια οικοδομή ή οικιστική μονάδα, ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής. Αυτό συνεπάγεται με μόνιμη διαμονή για τουλάχιστον δέκα χρόνια στην χορηγηθείσα κατοικία.

Στην μειωμένη φορολογία του 5% εμπίπτουν τα πρώτα 200 τ.μ. βάσει του Συντελεστή Δόμησης της κατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι τα τετραγωνικά που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που υπολογίζονται από τον Αρχιτέκτονα στην κατάθεση της Πολεοδομικής Άδειας ή της Άδειας Οικοδομής. Για τον σκοπό αυτό ζητείται πιστοποίηση από τον Αρχιτέκτονα για τον Συντελεστή Δόμησης της κατοικίας. Περαιτέρω αξίζει να σημειωθεί ότι ανεξαρτήτως του μεγέθους της κατοικίας, ο δικαιούχος δικαιούται την μειωμένη φορολογία του 5%, για τα 200 αυτά τετραγωνικά. Το ποσό της χορηγίας υπολογίζεται ως ποσοστό των 200 τετραγωνικών προς το συνολικό εμβαδόν της οικοδομής.

Σημειώνεται ότι η διαφορά του 14% (19% μείον 5%) επιστρέφεται ως χορηγία στον δικαιούχο.  Ο δικαιούχος δικαιούται, πριν την πάροδο των δέκα ετών, να μεταβιβάσει την κατοικία σε ενήλικο τέκνο του, το οποίο δεν έχει επωφεληθεί της χορηγίας. Σε τέτοια περίπτωση ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να επιστρέψει την διαφορά του Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας.