Μειωμένος Φ.Π.Α. για εργασίες ανακαίνισης


Λόγω εκτεταμένης παραπληροφόρησης, θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφερθούμε στο ζήτημα του μειωμένου Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες ανακαίνισης , αναβάθμισης ή επισκευής σε υφιστάμενες κατοικίες. Ο μειωμένος ΦΠΑ, εφαρμόζεται σε οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης ή αναβάθμισης καθώς και σε εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωματιστή, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν πέραν του 50% της αξίας της παροχής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα παραδείγματα όπου επιβάλλεται 5% σε ολόκληρο το τιμολόγιο είναι η θερμομόνωση οροφής ή θερμομόνωση του κελύφους της οικοδομής (αναφερόμενη συχνά ως θερμοπρόσοψη). Σε περίπτωση όπου το κόστος των υλικών υπερβαίνει το 50% του κόστους του τιμολογίου, τότε εφαρμόζεται 5% στο κόστος των εργατικών και 19% στο κόστος των υλικών. Εάν για παράδειγμα από την συνολική αξία των 5000 € ενός τιμολογίου, το κόστος των υλικών είναι 3000€, τότε θα επιβληθεί 19% ΦΠΑ 5% στο ποσό των 3000 € και 5% ΦΠΑ στο ποσό των 2000 €.

Οι υπηρεσίες που δεν καλύπτονται είναι υπηρεσίες που αφορούν περισσότερο σε εγκατάσταση ή αντικατάσταση υλικών όπως λόγου χάρη φωτιστικών, κλιματιστικών και άλλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εννοείται ότι δεν καλύπτονται οι υπηρεσίες που αφορούν σε καινούρια οικοδομή.

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Content

link to ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Την πρώτη Μαρτίου 2021 αρχίζει το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων περιοχών της υπαίθρου στην...

error: Content is protected !!