Μειωμένος Φ.Π.Α. για εργασίες ανακαίνισης – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Μειωμένος Φ.Π.Α. για εργασίες ανακαίνισης


Λόγω εκτεταμένης παραπληροφόρησης, θεωρήσαμε αναγκαίο να αναφερθούμε στο ζήτημα του μειωμένου Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες ανακαίνισης , αναβάθμισης ή επισκευής σε υφιστάμενες κατοικίες. Ο μειωμένος ΦΠΑ, εφαρμόζεται σε οικοδομικές εργασίες ανακαίνισης ή αναβάθμισης καθώς και σε εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωματιστή, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν πέραν του 50% της αξίας της παροχής υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα παραδείγματα όπου επιβάλλεται 5% σε ολόκληρο το τιμολόγιο είναι η θερμομόνωση οροφής ή θερμομόνωση του κελύφους της οικοδομής (αναφερόμενη συχνά ως θερμοπρόσοψη). Σε περίπτωση όπου το κόστος των υλικών υπερβαίνει το 50% του κόστους του τιμολογίου, τότε εφαρμόζεται 5% στο κόστος των εργατικών και 19% στο κόστος των υλικών. Εάν για παράδειγμα από την συνολική αξία των 5000 € ενός τιμολογίου, το κόστος των υλικών είναι 3000€, τότε θα επιβληθεί 19% ΦΠΑ 5% στο ποσό των 3000 € και 5% ΦΠΑ στο ποσό των 2000 €.

Οι υπηρεσίες που δεν καλύπτονται είναι υπηρεσίες που αφορούν περισσότερο σε εγκατάσταση ή αντικατάσταση υλικών όπως λόγου χάρη φωτιστικών, κλιματιστικών και άλλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εννοείται ότι δεν καλύπτονται οι υπηρεσίες που αφορούν σε καινούρια οικοδομή.

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts