Κτηματολόγιο Κύπρου: Αιτήσεις και Δικαιώματα – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Κτηματολόγιο Κύπρου: Αιτήσεις και Δικαιώματα


Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου είναι το υπεύθυνο τμήμα για την εγγραφή των Τίτλων Ιδιοκτησίας. Είναι το τμήμα που παρέχει όλα τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Τα δεδομένα του κτηματολογίου συλλέγονται εδώ και 100 χρόνια χειρόγραφα και πέραν των εικοσι πέντε χρόνων ψηφιακά. Το τμήμα είναι υπεύθυνο να εφαρμόζει τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο.

Αιτήσεις Κτηματολογίου Κύπρου

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας και της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, το Κτηματολόγιο από τις 6 Μαΐου, δέχεται συγκεκριμένες αιτήσεις μόνο μέσω της ιστοσελίδας του. Σημαντικό είναι για τον πολίτη να εγγραφεί στο σύστημα Αριάδνη, έτσι ώστε να αποκτήσει κωδικό πρόσβασης.

 • Αίτηση για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Ένσταση Γενικής Εκτίμησης ακινήτου
 • Aίτηση για Αντίγραφο Επίσημου Κτηματικού Σχεδίου: Απαιτέιται μαζί με την κατάθεση Πολεοδομικής και Οικοδομικής Άδειας.
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Δήλωση Ακινήτου
 • Αίτηση για Οριοθέτηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας
 • Ένσταση στην υιοθέτηση νέων σχεδίων
 • Διόρθωση Λάθους Γενικής Εκτίμησης
 • Διάθεση Γεωγραφικών και Ψηφιακών Δεδομένων

Διάφορες αιτήσεις του Κτηματολογίου:

 • Αίτηση για επανεκτήμηση ακινήτου –  Έντυπο Ν314Α1: Κατατίθεται μαζί με το Έντυπο Δ.Ε. 254 για την Έκδοση Εκσυγχρονισμένης Εγγραφής
 • Αίτηση για πιστό αντίγραφο εγγράφου
 • Αίτηση Εγκλωβισμένων Αγοραστών
 • Αίτηση για εξέταση διαφοράς στα σύνορα
 • Έντυπο Μεταβίβασης Ν313
 • Δήλωση Μεταβιβάσεως Ακινήτου
 • Έγγραφο Εξαλείψεως της Υποθήκης

Αιτήσεις του κτηματολογίου που χρειάζονται για την αδειοδότηση ή την νομιμοποίηση οποιασδήποτε οικοδομικής ανάπτυξης

 • Αίτηση για διαχωρισμό γης σε οικόπεδα
 • Αίτηση για κάθετο διαχωρισμό συνιδιόκτητου ακινήτου εντός οικιστικής ζώνης σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 27(1)(α) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου (Μισά Οικόπεδα”)
 • Αίτηση για διαχωρισμό κοινόκτητης οικοδομής/μη κοινόκτητης οικοδομής (Οριζόντιος Διαχωρισμός)
 • Αίτηση για Έκδοση Εκσυγχρονισμένης Εγγραφής – Έντυπο Δ.Ε. 254: Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης.

Δικαίωμα Διάβασης:

Το δικαίωμα διάβασης απαιτείται σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγγεγραμμένος δρόμος. Ίσως να το έχεις ακούσει με την ονομασία “πέρασμα”. Έχει πλάτος 3,60 μέτρα. για την παραχώρησή του απαιτείται να δοθεί αποζημίωση προς τον ιδιοκτήτη που το παραχωρεί. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει της αξίας της γης. Μπορεί να γίνει εθελοντική παραχώρηση, μετά από συμφωνία των εμπλεκομένων ιδιοκτητών ή να ακολουθηθεί η διαδικασία της αναγκαστικής απόκτησης διάβασης.

Η εθελοντική παραχώρηση γίνεται με το πιο κάτω έντυπο:

 • Παραχώρηση δικαιώματος διόδου σύμφωνα με το άρθρο 11(1)(α)

Για την Αναγκαστική Απόκτηση Διόδου θα πρέπει να συμπληρωθεί το πιο κάτω έντυπο:

 • Αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό 4 των περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας (Παροχή Διόδου) Κανονισμών.

Δικαιώματα Κτηματολογίου

Στο πιο κάτω αρχείο μπορείς να βρεις όλα τα δικαιώματα για την κάθε αίτηση που μπορείς να καταθέσεις στο κτηματολογικό γραφείο.

Πίνακας Τελών και Δικαιωμάτων Κτηματολογίου

Σχετικά Άρθρα:

ECOSMART PROPERTY

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts