Κίνητρο για χρήση ΑΠΕ – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Κίνητρο για χρήση ΑΠΕ


Κίνητρο για χρήση ΑΠΕ

Σύμφωνα με την Εντολή 1 του 2014, του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, δίνεται κίνητρο 5% αύξηση του Σ.Δ. για σχεδόν όλες τις αναπτύξεις. Η Εντολή έχει τον τίτλο «Χρήση Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε Αναπτύξεις». Το κίνητρο δίνεται εφόσον πληρούνται καθορισμένες απαιτήσεις όπως η υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές προϋποθέσεις της εξασφάλισης του επιπλέον Συντελεστή Δόμησης είναι:

  • Το κτίριο να είναι κατηγορίας Α. Αυτό θα καθοριστεί μέσω του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Τουλάχιστον 25% των ενεργειακών αναγκών της οικοδομής να καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  Αυτό θα γίνει κατορθωτό με την  εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πλαισίων ή/και Ηλιακών πλαισίων.

Φυσικά, το Φ/Β σύστημα θα πρέπει να είναι ενωμένο με το δίκτυο της ΑΗΚ.

Απαραίτητη είναι η υποβολή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά το στάδιο της Πολεοδομικής Άδειας, ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτή θεωρείται δοθείσα.

Όσοι επωφεληθούν από τα εν λόγω πολεοδομικά κίνητρα δεν θα μπορούν να επιχορηγηθούν από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Επιθυμητές Αναπτύξεις:

  • Μονοκατοικίες μέχρι και τετρακατοικίες
  • Πολυκατοικίες
  • Ψηλά κτίρια
  • Βιομηχανικές και βιοτεχνικές αποθήκες
  • Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων χρήσεων
  • Αναπτύξεις μεγάλων και σύνθετων αστικών χρήσεων
  • Εξειδικευμένες αναπτύξεις των αντίστοιχων Σχεδίων Ανάπτυξης εκτός περιοχών και ορίου ανάπτυξης

Περιοχές που εξαιρούνται:

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts