Αφρός πολυουρεθάνης – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Αφρός πολυουρεθάνης


Μόνωση με Αφρό Πολυουρεθάνης

Η πολυουρεθάνη είναι ένα οικοδομικό υλικό με θερμομονωτικές και υγρομονωτικές ιδιότητες. Στο εμπόριο χρησιμοποιείται τόσο σε μορφή σκληρών πλακών όπως και σε μορφή αφρού.

Στο άρθρο αυτό θα εοικεντρωθούμε στην περίπτωση του αφρού πολυουρεθάνης. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για την ορθή εφαρμογή της μόνωσης οροφής με αφρό πολυουρεθάνης και θα διευκρινήσουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται ορθά η υγρομόνωση επί του αφρού. Θα δούμε επίσης μία συχνή, αλλά λανθασμένη εφαρμογή που παρατηρείται στην Κύπρο και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί.

Ας ξεκινήσουμε.

Η ορθή εφαρμογή του αφρού πολυουρεθάνης

Η ορθή εφαρμογή της θερμομόνωσης και υγρομόνωσης με αφρό πολυουρεθάνης, σε μια πλάκα, προϋποθέτει τις ακόλουθες εργασίες:

  1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας.
  2. Ανύψωση σωλήνων Η/Μ εγκαταστάσεων (υδραυλικά, κλιματισμός κτλ.).
  3. Προσωρινή αποξήλωση και επανεγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού (ντεπόζιτα, ηλιακά πλαίσια).
  4. Ψεκασμός του αφρού πολυουρεθάνης στο επιθυμητό πάχος.
  5. Δημιουργία ρύσεων (κλίσεις της πλάκας) με ελαφροσκρίτ.
  6. Τοποθέτηση υγρομόνωσης.

Ουσιαστικά η λύση που προτείνεται είναι η συμβατική λύση, με το θερμομονωτικό υλικό να τοποθετείται κάτω από την υγρομόνωση. Σε αυτό το άρθρο αναλύω με περισσότερη λεπτομέρεια τα είδη της θερμομόνωσης των οροφών. Το ζήτημα που πολλοί παρεξηγούν είναι το πως είναι η ορθή κατασκευαστική λύση της υγρομόνωσης.

Η ορθή υγρομόνωση: Δημιουργία ρύσεων

Το σημαντικό στάδιο των πιο πάνω εργασιών είναι η δημιουργία ρύσεων. Το έχουμε πει και σε άλλα άρθρα: Δεν νοείται υγρομόνωση χωρίς ρύσεις, χωρίς κατάτροχα, χωρίς την ομαλή διοχέτευση των ομβρίων υδάτων προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Πολλοί χρησιμοποιούν υλικά υγρομόνωσης (επαλειφώμενες υγρομονώσεις) που προορίζονται για στεγανοποίηση κλειστών κατασκευών (π.χ. ντεπόζιτα).  Και χρησιμοποιούν εσφαλμένα αυτή τους της εφαρμογή ως πιστοποίηση κατάλληλης εφαρμογής σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν υπάρχει ένα φάρμακο για όλες τις αρρώστιες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία οροφή με τέτοιες κλειστές κατασκευές γιατί δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Το ντεπόζιτο για παράδειγμα δεν θα δεχθεί ποτέ στο εσωτερικό του την ορμή των ομβρίων υδάτων. Επομένως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο ανόμιες κατασκευαστικές εφαρμογές.

Δεν ακυρώνουμε την  εφαρμογή υλικών, όπως είναι οι επαλειφώμενες υγρομονώσεις. Παραδείγματα τέτοιων υλικών είναι οι πολυουρεθανικές υγρομονώσεις, οι ακρυλικές, η τσιμεντομόνωση και η πολυουρία. Το ζήτημα είναι να εφαρμόζονται στην κατάλληλη λύση και σε συνδιασμό με τα σωστά υλικά.

Η ελλειπής μόνωση με αφρό πολυουρεθάνης

Σε αντίθεση με την πιο πάνω εφαρμογή, στην Κύπρο παρατηρείται η αποφυγή της δημιουργίας  ρύσεων και της υγρομονωτικής στρώσης που την συνοδεύει. Αυτό οφείλεται στην παρανόηση αναφορικά με τις υγρομονωτικές ιδιότητες της πολυουρεθάνης.

Ναι, η πολυουρεθάνη είναι αδιάβροχη ως υλικό, αλλά η τοποθέτησή του αφρού πολυουρεθάνης στην οροφή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δημιουργία ρύσεων για απομάκρυνση των όμβριων υδάτων. Εξάλλου, η απουσία του ελαφροσκρίτ, οδηγεί στην μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση του αφρού της πολυουρεθάνης και στην μεγαλύτερη έκθεσή της σε φθορές.

Οι επαλειφόμενες υγρομονώσεις επί του αφρού δεν μπορούν ούτε να προστατεύσουν την πολυουρεθάνη ούτε να λειτουργούν υγρομονωτικά, με δεδομένη την απουσία των κατάτροχων. Οποιαδήποτε φθορά της υγρομονωτικης στρώσης θα έχει ως συνεπακόλουθο την φθορά της πολυουρεθάνης με κίνδυνο την τοπική διείσδυση υγρασίας προς στην πλάκα.

Στην φωτογραφία φαίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής αφρού πολυουρεθάνης σε πλάκα οροφής, χωρίς την δημιουργία ρύσεων και χωρίς την ανύψωση των Η/Μ εγκαταστάσεων. Μπορείς να σκεφτείς πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργούνται;

Ας τα δούμε ένα ένα.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την λανθασμένης εφαρμογή

Πρώτον, το νερό μένει στάσιμο σε διάφορα σημεία, επιδεινώνοντας την φθορά που προκαλείται από τις συστολές/διαστολές (έντονη επιφανειακή θερμοκρασία από τον ήλιο και ψύξη από το στάσιμο νερό). Οι συστολοδιαστολές αυξάνουν την πιθανότητα γήρανσης της υγρομόνωσης και ρηγμάτωσης του υλικού, αυξάνοντας το ρίσκο τοπικής διείσδυσης υγρασίας προς την πλάκα.

Δεύτερο, η πλάκα δεν προστατεύεται από οποιαδήποτε φθορά των σωληνώσεων αφού οι σωληνώσεις είναι «βυθισμένες» μέσα στην πολυουρεθάνη. Η οποιαδήποτε ανάγκη για επιδιόρθωση και αντικατάστασή των σωληνώσεων θα συνεπάγεται με ανάγκη για αποξήλωση (σχίσιμο) και αντικατάσταση της ίδιας της πολυουρεθάνης.

Τρίτον, η απουσία κατάτροχων μπορεί να δημιουργήσει απρόσμενα προβλήματα λόγω του ότι τα όμβρια ύδατα δεν θα διοχετεύονται ομαλά προς τις υδροροές. Σε περίπτωση δυνατής βροχής, τα όμβρια ύδατα πιθανώς να διοχετευτούν σε άλλα σημεία. Ένα παράδειγμα που το έχω ζήσει, είναι το να διοχετευτούν εντός του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας.

Τα κατάτροχα (ρύσεις) προστατεύουν το θερμομονωτικό υλικό και διοχετεύουν ομαλά τα όμβρια ύδατα προς στις υδροροές. Για να γίνει πιο ξεκάθαρο: η απουσία κατάτροχων δεν νοείται ως υγρομονωτική λύση.

Ολοκληρώνοντας, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι ένα υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για θερμομόνωση, υγρομόνωση και μηχανική προστασία/αντοχή. Η προστασία από μια βατή επιφάνεια ελαφροσκρίτ (ελαφρομπετόν, αφρομπετόν ή περλιτομπετόν) που δημιουργεί ρύσεις για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων και η χρήση επαλειφόμενων υγρομονώσεων ή ασφαλτικών μεμβρανών πάνω στο ελαφροσκριτ εξασφαλίζουν ένα ποιοτικότερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Θες να μάθεις περισσότερες λύσεις για την οροφή σου; Δες αυτά τα άρθρα:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts