Εγκατάσταση Ηλιακών Πλαισίων 2021 – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Εγκατάσταση Ηλιακών Πλαισίων 2021


Ο ολοκληρωμένος τίτλος του σχεδίου είναι: “Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021”.

Ποσό χορηγίας για ηλιακά πλαίσια

Για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων σε κατοικίες, θα παρέχεται χορηγία:

(α) μέχρι €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρο και ηλιακά πλαίσια),

(β) μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση/αντικατάσταση μόνο των ηλιακών πλαισίων.

Και για αυτή την αναβάθμιση ισχύει ο διπλασιασμός της χορηγίας για τις ορεινές περιοχές.

Στην πιο κάτω λίστα μπορείς να δεις ποιες κοινότητες εντάσσονται στις ορεινές περιοχές.

Λίστα με Ορεινές Περιοχές 

Προϋπολογισμός και διάρκεια σχεδίου

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι €390 χιλιάδες και μπορεί να καλύψει 1000 αιτήσεις. Το σχέδιο θα ισχύει μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Που μπορώ να κάνω αίτηση για ηλιακά πλαίσια και θερμοσίφωνα

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην σελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

Για να ενημερωθείς για τις άλλες χορηγίες που προνοεί το Σχέδιο Χορηγιών του ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 2021 πάτησε εδώ.

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σας σύμβουλος.

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts