Εγκατάσταση Ηλιακών Πλαισίων 2020


Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες

Για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων σε κατοικίες, θα παρέχεται χορηγία:

(α) μέχρι €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρο και ηλιακά πλαίσια),

(β) μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακώνπλαισίων.
To Σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/01/2019.

Για να ενημερωθείς για άλλες χορηγίες που προνοεί το Σχέδιο Χορηγιών του ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 2020 πάτησε εδώ.

 

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σας σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος, 99155750

Recent Content

error: Content is protected !!