Αύξηση Συντελεστή Δόμησης [Υπουργικά μέτρα] – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Αύξηση Συντελεστή Δόμησης [Υπουργικά μέτρα]


Αύξηση Συντελεστή Δόμησης: Ανανέωση των Υπουργικών Μέτρων

Το κτιριακό απόθεμα της Κύπρου είναι, δυστυχώς, στην πλειοψηφία του μη αδειοδοτημένο. Και ενώ τις περισσότερες φορές αυτό έχει να κάνει απλά με την μη εξασφάλιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα παρατυπιών που δεν νομιμοποιούνται. Οι παρατυπίες αυτές μπορεί να αφρούν αποστάσεις από τα σύνορα ή αυθαίρετα στέγαστρα. Το σοβαρότερο απ’όλα είναι η υπέρβαση του Συντελεστή Δόμησης. Την λύση στο πρόβλημα αυτό ήρθε να δώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας στις 29 Ιουνίου του 2015 τα “Μέτρα για την Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση αυθαιρέτων και νέω κατασκευών σε εγκριμένες αναπτύξεις”. Τα μέτρα έγιναν περισσότερο γνωστά ως “μέτρα του Χάσικου”, από το όνομα του του πρώην Υπουργού Εσωτερικών κ. Χάσικου, ο οποίος ήταν υπουργός την περίοδο ανακοίνωσής τους.

Τα Υπουργικά Μέτρα έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις αυθαίρετες αναπτύξεις σε υφιστάμενες εγκεκριμένες οικοδομές. Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για Πολεοδομική Άδεια για προσθηκομετατροπές μέσω ενός Αρχιτέκτονα. Το σχέδιο προσφέρει τουλάχιστον 60 επιπλέον τετραγωνικά καλυμμένων χώρων ή  αύξηση του Συντελεστή Δόμησης κατά 20% επί του υφιστάμενου συντελεστή. Δηλαδή εάν ο Σ.Δ, είναι 120% τότε με τα νέα μέτρα δικαιούσαι επιπλέον 24% Σ.Δ. Οι αυθαίρετες οικοδομικές αναπτύξεις που μπορούν να νομιμοποιηθούν είναι κλείσιμο καλυμμένων βεραντών και προσθήκη νέων στεγασμένων χώρων. 

Ποιοί δικαιούνται να αιτηθούν για τα μέτρα;

Υπάρχουν αρκετές παράμετροι ο οποίες πρέπει να πληρούνται για να μπορεί κανείς να δικαιούται τα Μέτρα. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Άδειας Οικοδομής πριν την ημερομηνία δημοσίευσης, δηλαδή πριν τις 29 του Ιουλίου του 2015. Επιπλέον, οι προσθηκομετατροπές να πρέπει να εναρμονίζονται με τη μορφολογία της υφιστάμενης οικοδομής και να γίνονται με κατάλληλα και ποιοτικά υλικά. Στόχος είναι να μην επηρεάζονται δυσμενώς οι ανέσεις των περιοίκων, το περιβάλλον και η φυσιογνωμία της περιοχής.

Πότε λίγουν τα μέτρα αδειοδότησης;

Αρχικά είχε δηλωθεί ως καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου του 2019. Όμως, λόγω της επιτυχίας τους, θα δοθεί παράταση και μετά το 2020.

Άλλα άρθρα που σε ενδιαφέρουν:

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts