Ανάκαμψη του κέντρου της Λευκωσίας – ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ανάκαμψη του κέντρου της Λευκωσίας


Σχέδιο κινήτρων για ανάκαμψη του κέντρου της Λευκωσίας

Το Σχέδιο κινήτρων για ανάκαμψη του κέντρου της Λευκωσίας παρουσιάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 από τον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Γιωρκάτζη. Θα ισχύσει για περίοδο έξι μηνών (μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017) και θα αναζωπυρώσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για το αστικό κέντρο, δίνοντας νέα δυναμική στο κέντρο της πόλης.

Περιοχές που καλύπτει το σχέδιο:

Το Σχέδιο καλύπτει τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου, τις οδούς Στασικράτους, Ευαγόρου, Αναστάσιου Λεβέντη (πρώην Λεωνίδου), τμήμα της Μνασιάδου, Πριγκιπίσσης Ζήνας Ντε Τύρας και Θεοφάνους Θεοδότου, καθώς και όλη την έκταση των οδών Αρνάλδας, Αφροδίτης, Στασάνδρου, Αγίας Ελένης, Γρηγορίου Ξενοπούλου, Μπουμπουλίνας, Ήρας και Άννης Κομνηνής. Στην εικόνα παρουσίαζεται ο χάρτης με τις οδούς για τις οποίες ισχύει το σχέδιο.

Τα κίνητρα του σχεδίου αφορούν:

  • Απαλλαγή από την επιβολή εξαγοράς χώρων στάθμευσης (ισχύει για νέες επιχειρήσεις)
  • Απαλλαγή από το δημοτικό τέλος σκυβάλων για περίοδο δύο χρόνων
  • Απαλλαγή από το τέλος επαγγελματικής άδειας για δύο χρόνια
  • Απαλλαγή από το τέλος άδειας επαγγελματικού υποστατικού επίσης για δύο χρόνια

Απαιτούμενα έγγραφα:

Για να ισχύσουν οι πιο πάνω όροι απαλλαγής ο ενοικιαστής θα πρέπει να προσκομίσει αίτηση υπογραμμένη από τον ίδιο και τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και υπογραμμένο ενοικιαστήριο έγγραφο με μέγιστο ποσό ενοικίου €15/τ.μ., διάρκειας δύο χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης γι’ ακόμη δύο χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για Πολεοδομική Άδεια αλλαγής χρήσης, συνοδευόμενες από τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων (πχ, ΑΗΚ, πυροσβεστική, ΚΟΤ) και τα σχετικά έγγραφα. Εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής τους θα εξετάζονται και θα εκδίδεται απόφαση. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεχτές. Το γραφείο μας εκτός των απαραίτητων σχεδίων,μπορεί να αναλάβει για σας την ετοιμασία του φακέλου της αίτησης.

 Εξαιρούνται από το σχέδιο:

Σημειώνεται ότι, τα καταστήματα που θα ενοικιαστούν θα μπορούν να αξιοποιηθούν για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις που προβλέπει το τοπικό σχέδιο εκτός από περίπτερα, αρτοποιεία, υπεραγορές, πρακτορεία στοιχημάτων και σφαιριστήρια.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Ως τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2017.

ECOSMART PROPERTY DESIGN

Ο οικοδομικός σου σύμβουλος.

Λευκωσία, Κύπρος

Ακολούθησε μας στο Facebook

Recent Posts