gnorizeis-ti-agorazeis

Η αγορά ακινήτου είναι μια συχνή επιλογή για επένδυση. Ένα οικόπεδο, μια οικία ή ένα εξοχικό είναι μερικά από τα ακίνητα τα οποία κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει είτε για ιδία χρήση είτε για τη μετέπειτα πώλησή τους με σκοπό το κέρδος.

Ειδικότερα, η αγορά ενός σπιτιού με σκοπό την ιδιοκατοίκηση είναι και μια συναισθηματική διαδικασία. Πολλές φορές παρασυρόμενοι από τα συναισθήματα μας και την ανάγκη για εξασφάλιση μιας προσωπικής κατοικίας, κάνουμε λάθη που κατά κανόνα στο μέλλον μας κοστίζουν. Η μεγαλύτερη παγίδα έγκειται στη βιασύνη μας να εκμεταλλευτούμε την «ευκαιρία» που παρουσιάζεται μπροστά μας. Μπορεί σε συνθήκες ανάπτυξης να χρειαστεί να βιαστούμε, ωστόσο σε μια αγορά σαν τη σημερινή δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης. Εξάλλου, σε πτωτικές αγορές ο χρόνος «δουλεύει» τις περισσότερες φορές υπέρ του αγοραστή.

Έχοντας επομένως το χρόνο με το μέρος σας μπορείτε να ψάξετε για τις εξής πληροφορίες:

  1. Απαιτείστε από τον ιδιοκτήτη πρόσφατο, ενημερωμένο Τίτλο Ιδιοκτησίας. Η απουσία πρόσφατου τίτλου ιδιοκτησίας είναι από μόνο του κάτι το ανησυχητικό· ο ενημερωμένος τίτλος δυνατόν να περιέχει πληροφορίες που ενδεχομένως να λείπουν από έναν παλαιότερο. Επιπλέον, η αγορά ακινήτου μέσω ενός τυπικού «αγοραπωλητήριου εγγράφου» δεν προνοεί κατ’ ανάγκη και τη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στον αγοραστή, δυστυχώς.
  2. Μάθετε για απαγορεύσεις ή άλλα εμπράγματα βάρη, μέσω του Κτηματολογίου. Δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που σήμερα χαρακτηρίζονται ως «εγκλωβισμένοι αγοραστές» λόγω του ότι δεν είχαν ελέγξει εκ των προτέρων κατά πόσον το ακίνητο που επρόκειτο να αγοράσουν ήταν υποθηκευμένο από πλευράς επιχειρηματία ανάπτυξης γης. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά από πολλά χρόνια παραμένουν ακόμη χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, με όλα τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται.
  3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πολεοδομικές ή οικοδομικές εκκρεμότητες που αφορούν το τεμάχιο ή την οικοδομή. Είναι πολλοί οι αγοραστές που αγόρασαν τεμάχια τα οποία υπόκεινται σε όρους της πολεοδομίας ή σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Η διαβούλευση με τις αρμόδιες πολεοδομικές και οικοδομικές αρχές μέσω ενός Αρχιτέκτονα θα σας βοηθήσει.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το κτίριο που σας ενδιαφέρει διαθέτει τουλάχιστον Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης από την πολεοδομία. Ποτέ δεν ξέρεις εάν το επιπλέον δωμάτιο που θα σου πουλήσει ο πωλητής είναι όντως νομότυπο ή εάν «κληρονόμησες» τους μπελάδες του προηγούμενου ιδιοκτήτη με την πολεοδομία. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου πιστοποιητικού, ζητείστε καλύτερα τη συμβουλή ενός Αρχιτέκτονα- Μελετητή.
  5. Ζητείστε από τον πωλητή να σας πει εάν θα πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ και σε τι ποσοστό. Με βάση πρόσφατη νομοθεσία, η χρέωση του ΦΠΑ γίνεται αναλόγως του πωλητή. Ο πωλητής οφείλει να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν η πώληση υπόκειται σε ΦΠΑ και είναι υπόχρεος να σας ενημερώσει σχετικά.

Οι πιο πάνω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε εάν το ακίνητο που σας ενδιαφέρει αξίζει την επένδυση σας. Ζητώντας την συμβουλή ενός Αρχιτέκτονα Μελετητή, θα έχετε μια ανεξάρτητη και εμπεριστατωμένη άποψη ως προς τα πραγματικά δεδομένα της επένδυσης και τις οικονομικές, τεχνικές, νομικές και διαδικαστικές παραμέτρους της. Θα μπορείτε για παράδειγμα να προβλέψετε έξοδα που δυνατόν να προκύψουν  στο μέλλον λόγω των διευθετήσεων για την πλήρη νομιμοποίηση τυχόν παρατυπιών ή τις δυνατότητες και το κόστος ανάπτυξης λόγω της πολεοδομικής ζώνης ή γεωμορφολογίας της περιοχής. Στο κάτω κάτω, τα πιο πάνω δεδομένα θα σας χρησιμεύσουν ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί στο στάδιο της διαπραγμάτευσης της τιμής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια εμπεριστατωμένη και επαγγελματική έρευνα όσον αφορά τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν.